Eredmény(ek) 4 mutatása
Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A Magyar Köztársaság választási rendszere

Választásokra négyévente kerül sor, a kormány és a parlament működése is négy év. A választási rendszer egy kompromisszum eredményeként jött létre. A magyar választási rendszer ún. vegyes választási rendszer. A magyar parlamentben összesen 386 képviselői hely van, azaz a választásokon a 386 mandátum megszerzéséért folyik a harc. A 386 mandátumot két elv és három intézményi …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A magyar alkotmányosság elemei és intézményei a rendszerváltás után

A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai 1. A magyar politikai rendszer elemei: – pártok – érdekszövetségek – egyesületek – társadalmi mozgalmak – állam intézményei Az állam intézményei: parlament, kormány, államfő, alkotmánybíróság, önkormányzatok, bíróság, ügyészség. Ezek az intézmények működésük során közhatalmat gyakorolnak. Mindenkire vagy egy-egy személyre kötelező döntést hozhatnak és e döntéseket az emberek, ill. szervezeteik kötelesek …

Történelem érettségi

Társadalmi küzdelmek a korai római köztársaság idején

A királyság megdöntése után a nemzetségek fejeiből alakult senatus vette át az állam irányítását. Az állam politikai és vallási vezetése a patríciusok kezében volt, helyzetüket kiterjedt földbirtokuk biztosította. A plebejusok, katonai kötelezettségük ellenére nem részesedtek a politikai jogokban. A katonai szolgálatukra azonban igen nagy szüksége volt a fiatal római köztársaságnak, hiszen az etruszk uralom megdöntése …

Társadalomismeret érettségi

Társadalomismeret alapfogalmak

Alkotmány: Olyan alaptörvény, amivel más jogszabály nem állhat ellentétben. Kollektív szerződés: Bármely, munkaviszonyra vonatkozó kérdés szabályozására szolgáló irat a dolgozók és a munkaadó között. (Politikai) Pártok: Olyan szervezetek, amelyek programjaikban összesítik a társadalmi érdekeket és megfogalmazzák a problémák megoldásának alternatíváit. / Tartósan szervezett, a helyi szintig tagolt társadalmi csoport mely, nemcsak tagjaitól, hanem szimpatizánsaitól is …