Eredmény(ek) 3 mutatása
Biológia érettségi

Levegő jelentősége és szennyezése

A légkör A légkör a bioszféra legsebezhetőbb része. Összetételének arányai természetes módon változnak, de ezt az emberi tevékenység felgyorsította. A szennyező forrás környékén a szennyeződésnek nagy a koncentrációja, ami egészségkárosodást okoz. A szennyeződés a levegőben térben könnyen terjed. A szennyeződés forrása lehet ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy háztartási. Legfontosabb légszennyező anyagok A kén-dioxid kéntartalmú tüzelőanyagok révén …

Földrajz érettségi

A nagy földi légkörzés rendszere

A Földet körülvevő légrétegek állandó mozgásban vannak, és ezek a mozgások szabályszerűséget mutatnak. A légtömegek mozgásának rendszerét általános légkörzésnek, vagy nagy földi légkörzésnek nevezzük (ábrát lásd atlaszban). A geoid alakú Földön a felmelegedés az Egyenlítőnél a legerősebb és a sarkokon a leggyengébb. Ezért az Egyenlítőnél (0 fok) alacsony, a sarkvidéken (90 fok) magas légnyomás jellemző. …

Földrajz érettségi

A légkör kialakulása, összetétele, szerkezete, a szférák jellemzése

A Földet több tízezer km vastagságű levegőburok, a légkör (atmoszféra) veszi körül A légkör az élet számára nélkülözhetetlen geoszféra Kialakulása: A Föld elsődleges légköre hidrogénből, héliumból, metánból, ammóniából, kén-hidrogénből és vízgőzből állhatott E gázok azonban jórészt elillantak a világűrbe A Föld másodlagos légköre a vulkáni működések során felszabaduló gázokból (pl. szén-dioxid, nitrogén), valamint vízgőzből állt …