Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői Liberalizmus: – a latin liber szóból származik (jel.: szabad, felszabadított)  szabadelvűségnek is hívják – előzmény: felvilágosodás, francia forradalom  igény az alkotmányos berendezkedésre, polgári szabadságjogokra – a felvilágosodás eszmerendszeréből alakul ki – társadalmi bázis: középosztály – virágkora: 19. sz. közepe. – kifejtői: Rotteck, Welcker: …

Történelem érettségi

XIX. századi eszmék és gyökereik

liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus (anarchizmus marxizmus kommunizmus stb), konzervativizmus, keresztényszocializmus, feminizmus, bal és jobboldal, radikalizmus & mérsékelt, a liberalizmus (locke montesquieu stb) és a szocializmus (rousseau, jakobinusok) előfutárai nacionalizmus: eszme: nemzettudat kialakulásával együtt jelent meg, nemzet védelmét és felemelkedését megcélzó ideológia és politikai irányzat; kezdetben nem ellenséges más nemzetekkel szemben (pl összefogás az abszolutista és a …

Társadalomismeret érettségi

Társadalomismeret alapfogalmak

Alkotmány: Olyan alaptörvény, amivel más jogszabály nem állhat ellentétben. Kollektív szerződés: Bármely, munkaviszonyra vonatkozó kérdés szabályozására szolgáló irat a dolgozók és a munkaadó között. (Politikai) Pártok: Olyan szervezetek, amelyek programjaikban összesítik a társadalmi érdekeket és megfogalmazzák a problémák megoldásának alternatíváit. / Tartósan szervezett, a helyi szintig tagolt társadalmi csoport mely, nemcsak tagjaitól, hanem szimpatizánsaitól is …