Eredmény(ek) 3 mutatása
Nyelvtan érettségi

Szóképek és alakzatok

Bevezetés Stílusréteg fogalma A társadalmi érintkezés meghatározott területén tipikusan alkalmazott nyelvi eszközök rendszere és ezek használatának szabályai. Stílusrétegek fajtái (írott és beszélt nyelvi stílusok) Írott nyelvi stílusok: a tudományos stílus, a publicisztikai stílus, a hivatalos stílus és a szépirodalmi stílus. Beszélt nyelvi stílusok: a társalgási stílus és a szónoki stílus. Szépirodalmi stílus jellemzői Legválasztékosabb nyelvi …

Nyelvtan érettségi

A képszerűség stíluseszközei

A stilisztika fontos összetevője a költői eszköztár, amely a hangulat, avagy a mondanivaló kifejezésére alkalmas. 2 nagy csoportját különböztetjük meg az eszközöknek: szóképek alakzatok szóképek: a költői nyelv jellemző kifejezőeszközei, amelyek gondolatok, érzelmek ábrázolását teszik lehetővé. A szavak sok esetben többjelentésűek, képileg kap jelentést a szó. 2 csoport: névátvitelre épülő szóképek névcserére épülő szóképek Névátvitelre …

Nyelvtan érettségi

A képszerűség elemi stíluseszközei

Képszerűségen a közlés képfelidéző erejét és érzelemkifejező voltát értjük. A szemléletesség legfőbb költői eszközei a szóképek: a metafora, a metonímia, a szinesztézia, az allegória, a megszemélyesítés és a szimbólum. A szókép latin neve a tropus, görögül troposz, ami fordulatot jelent. A szóképek alapja a dolgok közti névátvitel valamely hasonlóság alapján. Szerepük a hatáskeltés, szemléltetés, érzelmi, …