Nyelvtan érettségi

Szóképek és alakzatok

Bevezetés

 • Stílusréteg fogalma
  • A társadalmi érintkezés meghatározott területén tipikusan alkalmazott nyelvi eszközök rendszere és ezek használatának szabályai.
 • Stílusrétegek fajtái (írott és beszélt nyelvi stílusok)
  • Írott nyelvi stílusok: a tudományos stílus, a publicisztikai stílus, a hivatalos stílus és a szépirodalmi stílus.
  • Beszélt nyelvi stílusok: a társalgási stílus és a szónoki stílus.
 • Szépirodalmi stílus jellemzői
  • Legválasztékosabb nyelvi és esztétikai szempontból legigényesebb művészi célú stílusréteg.
  • Általában viszont a szépirodalmi stílus nyelvi jellemzői többek között a változatosság, szemléletesség, a képszerűség, a sűrítettség és az eredetiség.
  • A szépirodalmi stílus jellegzetesen írott formájú.

Tárgyalás

 • Szóképek és stílushatásuk
  • Metafora
   • A metafora stílushatása abból adódik, hogy a kifejezendő (azonosított) fogalomra, jelenségre átvisszük a kifejező (azonosító) fogalom, jelenség sajátosságait, s ezáltal egy névbe sűrítve, tömörítve egyszerre két, egymástól távol eső dolog jelenik meg a tudatunkban.
  • Allegória
   • Az allegória így kettős értelmű: stílushatása ebből adódik, hogy a képnek önmagában is van értelme, de van egy mélyebb, rejtettebb értelme is.
  • Megszemélyesítés
   • A megszemélyesítés stílushatása által mindenképpen életszerűvé válik a kifejezés, így az olvasó számára hatásosabbá, hangulatosabbá, a képisége alapján szemléletesebbé lesz a nyelvi kép.
  • Hasonlat
   • A hasonlat stílushatása a párhuzamba ál1ított fogalmak közti hasonlóságok elemzéséből fakad.
  • Metonímia
   • Stílushatása a két jelentés közti kapcsolaton alapszik
  • Szinesztézia
   • A szinesztézia különböző érzékterületekről vett fogalmak társítása egy képben; stílushatása az egyidejű, összetett érzéki és hangulati benyomások festésében rejlik.
  • Szimbólum
   • Nemcsak helyettesíti a kifejezendő gondolattartalmat, hanem vele kapcsolatban egész gondolatsort, különböző érzéseket, hangulatot, bonyolult lelki tartalmat képes felidézni.

 

 • Alakzatok típusai és stílushatásuk
  • Ismétlés és változatai
 • Szóismétlés

 • Anafora

 • Ritmus

 • Szószerkezet ismétlés

 • Fokozás

 • Gondolatritmus

 • Mondatismétlés

 • Halmozás

 • Párhuzam

 • Alliteráció

 • Refrén

 • Variáció

   • Stílushatása: A hozzáadásra vagy ismétlésre épülő alakzatok általában a szöveg kibontását, mondandónk nyomatékosítását szolgálják.
  • Hiány vagy kihagyás
   • Stílushatása: A kihagyásra épülő alakzatok a tömörítés mellett a feszültség keltésben játszanak szerepet.
   • Például
    • Balladai homály
    • Célzás valamire
  • Felcserélés
   • Stílushatása: A felcserélésre épülő alakzatok a szöveg stílusértékét azáltal fokozzák, hogy valamilyen módon hatást gyakorolnak a befogadóra; jellemzően a játékosság, a meghökkentés, a kuriózum erejénél fogva.
   • Például
    • Anagramma
    • Szokásostól eltérő szórend alkalmazása,
    • Szórend felcserélése a ritmus kedvéért

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük