Eredmény(ek) 4 mutatása
Irodalom érettségi

A 20. század eleji prózairodalom – Thomas Mann elbeszélői világa a Mario és a varázsló c. kisregénye alapján

Thomas Mann (1875-1955) jelentősége 20. századi német irodalom egyik legnagyobb alakja már saját korában is rendkívül elismert és népszerű irodalmi Nobel-díj (1929 – A Buddenbrook ház) mind a témái, mind az ábrázolásmódja kötődik a klasszikus modernség (19. sz. második felének irodalma) hagyományaihoz  nem igazi 20. századi író, kicsit le van maradva a német polgárság …

Irodalom érettségi

Krúdy Gyula : Őszi versenyek

Krúdy Gyula a modern magyar széppróza egyik legeredetibb forma-, stílus és téma-teremtő művelője. Korának kezdeményező alkotói közé tartozik, elbeszélőtechnikai újításai sok tekintetben egybeestek az európai próza alakulástörténetével. Krúdy elutasította a realizmust, hadat üzent a XIX. századi próza formai sablonjainak és a tartalmainak. Életművének, egyik különleges darabja az „Őszi versenyek” című 1922-es kisregény, melyben kiválóan megmuatkoznak …

Irodalom érettségi

Németh László prózája – Iszony

Jelentősége Népíró, de Tolsztojhoz hasonlítják, mert úgynevezett „harmadik utas”: elvetette a szocializmust is és a kapitalizmust is. Az államszervezetnek a vidéki értelmiségre kell épülnie. (Tolsztoj is felemelte a vidéki parasztokat). Bartóki modell: A népi zenéből táplálkozott a művészete: csak tiszta forrásból lehet a műveket felépíteni, a népzenéből kell táplálkozni. Lélekábrázoló regényeket írt. Esszégyűjteménye: Minőség forradalma: …

Irodalom érettségi

A XX.századi modern prózairodalom

A XX. századi líra és próza I. Általános jellemzők A XX. századi társadalomhoz alkalmazkodik. Ezért a versek is kaotikusak, nehezen érthetők. Visszavezethető asszociációkra épülnek, ami azt eredményezi, hogy mindenkinek más jut eszébe egy adott versről. És egyáltalán nem biztos, hogy az, amit a szerző akart vele mondani. Ódai jellegűek. A tárgyakhoz fűződő érzelmeket fogalmazzák meg. …