Eredmény(ek) 4 mutatása
Emelt irodalom érettségi Irodalom érettségi

Shakespeare – Az angol reneszánsz dráma

A reneszánsz szó jelentése: „újjászületés”. Az angol reneszánsz a XV. század végtől a XVII. század elejéig tartott. A XVI. század végére Anglia lett Európa nagyhatalma. Megkezdődtek a gyarmatosítások, az angol hadak legyőzték a spanyol armadát, megindulnak a gazdasági sikerek, jólét következett, beállt a belső nyugalom. Elkezdett fejlődni a tudományok és a kultúra. Híres-hírhedt vasakaratával igen …

Irodalom érettségi

Balassi Bálint istenes költészete

Balassi Bálint Janus Pannonius után egy századdal lépett színre Balassi Bálint, a magyar reneszánsz irodalmának betetőzője. Ő emelte a műköltészet magasába a verset, kortársaival, Shakespeare-rel és Ronsard-dal egyenrangú költészetet teremtett. Ösztönös lángelme, poeta natus és poeta doctus is volt egyben, kora műveltségének magaslatán állt, kilenc nyelven beszélt, különösen jól ismerte az olasz reneszánsz kultúrát. “Szép …

Emelt irodalom érettségi

A szerelmi érzés sokszínűsége és a műfajváltozatok Balassi Bálint megkomponált versgyűjteményében

A RENESZÁNSZ JELLEMZŐI alapját a társadalmi változások adják (virágzó kereskedelem, virágzó városiasodás, polgárság kialakulása + sok helyen összekapcsolódik a reformációval, pl. Biblia anyanyelvre fordítása) a középkorral ellentétben ebben a korban az ember figyelme elkezdett nemcsak a túlvilág felé irányulni, az evilági életet is komfortossá, élvezetessé szerette volna tenni legfontosabb szellemi filozófiája: humanizmus (emberközpontúság)  nem …

Irodalom érettségi

A reneszánsz irodalmából

Shakespeare egyik tragédiájának elemzése Az angol reneszánsz Anglia a 16. század végére Európa nagyhatalma lett,a szigetország egyedüli ura volt a tengereknek,miután legyõzte a spanyolokat.Megindúlt a gyarmatosítás,gazdasága rohamosan nõtt.Az uralkodõ ezidõtájt Erzsébet királynõ volt.A gazdasági sikerek ,a jólét,az átmeneti belsõ nyugalom kedvezett a tudományok és az irodalom fejlõdésének,szaporodtak az iskolák,a könyvnyomtató mûhelyek,új színházak épültek.A kúltúrának ezt …