Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

A poliszrendszer válsága (kr.e. 404-355)

A harmincak uralma Spárta győzelme azt jelentette, hogy az athéni politikai rendszer megváltozott. Athén életét innentől kezdve az ún. harmincak (a harminc zsarnok) irányította. Hatalmukat a Spártából küldött hadsereg biztosította. A harmincak terrorisztikus uralmat vezettek be. Egyre többen kezdték ezt az uralmat ellenezni. A spártai vezér, Pauszaniasz megegyezésre szólított fel. A szembenállók megegyeztek egymással: visszaállították …

Történelem érettségi

Társadalmi küzdelmek a korai római köztársaság idején

A királyság megdöntése után a nemzetségek fejeiből alakult senatus vette át az állam irányítását. Az állam politikai és vallási vezetése a patríciusok kezében volt, helyzetüket kiterjedt földbirtokuk biztosította. A plebejusok, katonai kötelezettségük ellenére nem részesedtek a politikai jogokban. A katonai szolgálatukra azonban igen nagy szüksége volt a fiatal római köztársaságnak, hiszen az etruszk uralom megdöntése …

Emelt történelem érettségi

Octavianus hatalomra jutása és a principátus Augustus idején

A II. triumvirátustól az egyeduralomig: Caesar meggyilkolása után zűrzavar lett úrrá Rómán. És bár először a Rómába visszatérő Octavianus (Caesar unokaöccse, fogadott fia), a senatus sugallatára Caesar gyilkosaival szövetkezett, és győzte le Caesar egykori hadvezérét, Antoniust, végül mégis vele és Lepidusszal kötött szövetséget. Octavianus, Antonius és Lepidus Kr. e. 43. november elején megkötötték a II. …