Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

XIX. századi eszmék és gyökereik

liberalizmus, nacionalizmus, szocializmus (anarchizmus marxizmus kommunizmus stb), konzervativizmus, keresztényszocializmus, feminizmus, bal és jobboldal, radikalizmus & mérsékelt, a liberalizmus (locke montesquieu stb) és a szocializmus (rousseau, jakobinusok) előfutárai nacionalizmus: eszme: nemzettudat kialakulásával együtt jelent meg, nemzet védelmét és felemelkedését megcélzó ideológia és politikai irányzat; kezdetben nem ellenséges más nemzetekkel szemben (pl összefogás az abszolutista és a …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Ismertesse 1945 és 1949 között az egypártrendszer megszületésének fontosabb állomásait!

Magyarázza meg, hogy a belpolitikai és külpolitikai viszonyok miként kedveztek a hatalom kisajátításában a kisebbségben levő Magyar Kommunista Pártnak! Vázlat: 1. Az egypártrendszer megszületésének fontosabb állomásai: Jaltai konferencia: érdekszféra-felosztása 1944-45: Magyarország megszállása A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) hátrahagyása 1947: Párizsi béke, a SZEB kivonul, a Szovjetunió marad Szovjet-nyugati ellentét (Churchill Fulton-i beszéde; Truman-elv ; Marshall-segély …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Magyarország hivatalos politikáját az egyházak oktatási, szociális, egyesületi és kulturális életével kapcsolatban 1948 és 1989 között

Mennyiben felel ez meg a demokratikus államrend jellemzőinek? Vázlat – 1945 után: SZEB, materializmus, emberi és polgári szabadságjogokat nem tartják be. – Államosítás: gazdasági, társadalmi téren egyaránt. (nekünk most a társ. a fontos) – 1946 – Cserkészek, KALOT, KALÁSZ + 1500 társadalmi szervezet föloszlatása. – Szovjet befolyási övezetben diktatúra, materialista ideológia. A Katolikus Egyház ez …