Eredmény(ek) 3 mutatása
Történelem érettségi

Tatárjárás

Előzmények: -II. András (1205-1235) uralkodott IV. Béla előtt. Uralkodása során a királyi birtokokat tömegesen adományozta el, és ennek eredményeképpen létrejött a bárók, a világi birtokosok rétege. Hatalmuk alapját nem a királyi birtokok igazgatása, hanem a magánbirtokok adta. Az ország katonai erejét már nem a királyi várak várjobbágyai adták, hanem a bárók magánhadseregei. II. András adta …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

IV. Béla és a tatárjárás

Előzmények A királyi hatalom a XIII. században meggyengült a földbirtok-adományozás következtében. II. András (1205 – 1235) tömegesen adományozott birtokokat. IV. Béla hatalomra kerülésekor megkezdte ezeknek a birtokadományoknak a felülvizsgálatát, és visszavételét. Célja az erős, központosított hatalom kiépítése. Ennek érdekében bevezeti az írásbeli kérvények rendszerét. Julianus barát, ki elment felkutatni a régi magyarokat, hírt hozott arról, …

Emelt történelem érettségi

Államalapítás és az új rend megszilárdulása

1.Honfoglalás A magyarok Atilla örököseként visszajöttek a Kárpát-medencébe a 9. század végén. 895-től szakaszosan tértek vissza Erdélybe, a Tiszántúlra, a Dunántúlra. 907-ben véget ért a honfoglalás a pozsonyi-csata után. Árpád fejedelem vitte véghez. Árpád halála után örökségét Zolta vette át, akinek a nevéhez a kalandozó hadjáratok köthetőek. 2.Géza fejedelem (972-997) Géza Taksony fia volt. Ő …