Történelem érettségi

Tatárjárás

Előzmények:

-II. András (1205-1235) uralkodott IV. Béla előtt. Uralkodása során a királyi birtokokat tömegesen adományozta el, és ennek eredményeképpen létrejött a bárók, a világi birtokosok rétege. Hatalmuk alapját nem a királyi birtokok igazgatása, hanem a magánbirtokok adta. Az ország katonai erejét már nem a királyi várak várjobbágyai adták, hanem a bárók magánhadseregei. II. András adta ki az Aranybullát 1222-ben.

IV. Béla (1235-1270) uralkodásának megkezdése után arra törekedett, hogy visszaállítsa a királyi hatalom tekintélyét, ezért elkezdte apja által eladományozott királyi birtokok visszaszerzését. Ez rossz fényt vetett a nemesekkel való viszonyára, és végül a vezető réteg minden csoportja ellene fordult. Ellenszenvüket növelte azzal, hogy elégette a királyi tanácsban résztvevő bárók székeit.

-Az első hírt a tatárokról Julianus barát hozta1237-ben. A védelem érdekében IV. Béla félbehagyta a birtokok visszavételét.

-Egy új feszültségforrás volt a bebocsátást kérő kunok is akik a tatárok elől menekültek. Mivel az országnak szüksége volt a kunok könnyűlovasságára IV. Béla beengedte őket az országba. A kunok nomád pásztorkodást folytattak. Nomád életmódjuk azonban sok problémát okozott. A lovaik lelegelték a vetést és nőket raboltak. A király ennek ellenére a kunok párjára állt, ami tovább rontott a nép és a király viszonyán.

A tatárjárás (1240-1241):

1240-ben IV. Béla segítséget kért Európa keresztény uralkodóitól, de csak az osztrák gróf küldött csapatokat. Felhagyott a királyi birtokok visszaszerzésével, és hadba szólította a nemeseket, azaz körbe küldte az országban a véres kardot.

1241-ben a tatárok 3 irányból támadtak:
-A jobbszárny északnyugatról Morvaország felől
– A balszárny Erdélyen keresztül érkezett
– A középső szárny, amit Batukán vezetett a Vereckei-hágón keresztül támadt.

Batukán könnyedén eljutott az ország szívébe. Egészen Pestig vonult. Az emberek a kunokat tatár kémeknek tartották, ezért megölték Kötöny-t, a vezérüket. Ezután kivonultak az országból.

1241 április 11.-én a tatárok súlyos vereséget mértek a magyar seregre MUHI közelében, ezért IV.Béla osztrák földre menekült, ahol visszaélve helyzetével kifosztották, s tovább menekült Dalmáciába, Trau várába.

-A nép jól megerősített kővárakban talált menedéket. Az 1241-es tél beálltával a Dunántúlig törtek előre a tatárok, de 1242 márciusában váratlanul kivonultak az országból. Ennek oka valószínűleg Ögödej nagy Khan=kán halála volt, és Batu kán a kánválasztásra sietett visszatérni a birodalomba. Egyes történészek szerint ez mellett, ez egy taktikai jellemző volt a harci taktikájukra. (Végig pusztítanak a területen, majd kivonulnak.

A pusztítás mértéke:

A tatárjárás óriási pusztítást végzett, a lakosság 50-20%-a meghalt. Ennek oka nem csak a tatárok pusztításában keresendő, hanem a történészek szerint abban az évben 1 Celsius fokkal alacsonyabb volt az évi átlag hőmérséklet, és ez késleltette a termények beérését, ami alultápláltsághoz és éhínséghez vezetett a lakosság körében, és ez súlyos betegségekhez és járványokhoz vezetett a tatárjárás idején. A népességveszteség pótlására IV. Béla visszahívta a kunokat és a jászokat, akiket az elnéptelenedett alföldön telepített le, ahol önálló önkormányzattal rendelkeztek. Ez mellett jelentős részben külföldieket telepített be az országba. Erdélybe román lakosok vándoroltak be. A Felvidékre pedig szlávok. A magyar népesség a peremterületek felé húzódása megállt.

Politikája a tatárjárás után:

IV. Béla tanult uralkodása elején elkövetett hibáiból, ezért birtokokat kezdett adományozni, azzal a feltétellel, hogy kővárakat kell építeniük és kőfalat kell felhúzniuk köréjük. Néhány településnek városi kiváltságot adott, ami miatt kőfalat kellett építeniük. (Pl.: Buda) Illetve megerősítette a Serviensek / tisztségviselők kiváltságait.

Hadsereg:

A király komoly fejlesztésekbe kezd a hadsereget illetően. Nehézfegyverzetű hadsereget hoz létre a birtokosok magánhadserege mellett.

A kieső bevételeit regáléval=(királyi jogon szedett adó) pótolta.

Befejezés:

IV. Béla 1270-ben halt meg. Őt tartjuk a második honalapítónknak. Utódja IV Kun László volt aki 1272-1290-ig uralkodott.

Összegzés:

II. András / 1205-1235 / hatalmas földosztogatás
1222 Aranybulla kiadás
IV. Béla / 1235-1270 / föld visszaszerzés -> népszerűtlenség
1237 első hír a tatároktól
Kunok befogadása (Kötöny a vezérük)
1241 a tatárok 3 irányból támadnak
Morvaország felől / Erdély felől / Vereckei-hágó felől
IV. Béla Trau várába menekül végül
A tatárok kivonulnak
IV. Béla új politikát folytat
Ő a második honalapító.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük