Eredmény(ek) 4 mutatása
Irodalom érettségi

Az impresszionizmus jellemzői Tóth Árpád költészetében

1. Az „izmusok” sokfélesége a) impresszionizmus impresszió = pillanatnyi benyomás => gyönyörködtetés nominális stílus (igék mellőzése, helyette névszók) mondat értékű szavak halmozása költői eszközei: szinesztézia, a vers zeneisége b) szecesszió secessio = kivonulás túldíszítettség halálvágy, betegségek felkerekedése az egészséggel szemben bágyadt hangulatok mindenki egyéniség => titkos, kiismerhetetlen c) szimbolizmus nem azonos a szimbólum használatával a …

Irodalom érettségi

Impresszionista látásmód (Juhász Gyula) vagy Tóth Árpád költészetében. (Tóth Árpád: Körúti hajnal)

A „Nyugatos” nagy nemzedék költőinek, íróinak sorában Juhász Gyula volt talán a leg tragikusabb sorsú. A Négyesi-féle szemináriumon még ő tűnik a legtehetségesebb költőnek, ő a „Holnap” c. antropológiai lap szerkesztője, Nagyváradon ismerkedik meg élete nagy szerelmével Sárközi Annával, ő Babits Mihály felfedezője, ám amikor végez az egyetemen, az irodalom fő vonalától elsodródik, elszigeteltté válik …

Irodalom érettségi

Tóth Árpád – Meddő órán

stilisztikai elemzés Tóth Árpád a XX. századi magyar irodalom egyik kiemelkedő, tevékeny alakja. A Nyugat nemzedékei közül az ő életműve a legegységesebb. Életét, s ezáltal költeményeit beárnyékolta a pesszimizmus, a betegségekkel való küzdelem és a szegénység. A magány, mint téma több művében is megjelenik. A Lélektől lélekig c. versében az egyén, a társadalomban, a világban …

Irodalom érettségi

Tóth Árpád

Tóth Árpád (1886-1928) a Nyugat első nemzedékének egyik kiemelkedő alakja, akinek uralkodó hangja mindvégig a fájdalom, a szeretetre, boldogságra hiába váró ember szomorúsága. 1886-ban született Aradon. Hároméves korában Debrecenbe költöznek. Ott érettségizik a reáliskolában, ezután Pesten, a bölcsészkaron végzi a magyar-német szakot. Ekkor már elég súlyos a tüdőbaja, mely húszéves korától végigkíséri életét. Nyarait főként …