Földrajz érettségi

A pénz. A pénzügyi szektor fontossága napjainkban.

Pénz: Értékmérő, és árura (bármire) cserélhető közvetítő eszköz. A történelem során fokozatosan alakult ki mai formája és szerepe. Korunk legfontosabb gazdasági tényezője.

Pénz funkciói

 • Elsődlegesen fizetési eszköz funkcióját tölti be, de csereeszköz illetve közvetítőeszközként is szolgálhat.

 • Értékmérő, összehasonlító eszköz: Kifejezhetünk vele értéket- amennyibe fizetési egységként kezeljük. A különböző áruk értékének összehasonlítására is alkalmas.

 • Harmadik funkciója: értékmegőrzés (pénz mint felhalmozási eszköz, a vagyontartás egyik formája)

Általános értelemben a bankjegyet és az érméket készpénznek nevezzük

Pénz típusai:

 • Árupénz (árut, árura cserélnek)

 • Papírpénz

 • Hitel, és bankszámlapénz

Bankok szerepe a napjaink pénzügyi szolgáltatásaiban:

A bank: olyan intézmény, amely a pénz forgalmát és az értékpapírok forgalmát fogja össze. Hiteleket, kölcsönöket ad, s kezeli a megtakarításokat.

 • Készpénz és bankszámlapénz kezelése.

 • Sokoldalú szolgáltatási funkció az informatika fejlődése miatt.

 • Folyószámla-vezetés, utalások, kifizetések.

 • Külföldi pénzügyi tranzakciók teljesítése, valutaértékesítés.

 • Hitelügyintézés. Különböző lejáratú és kamatozású hitelek folyósítása: magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, országoknak. Lehetnek rövid és hosszú lejáratúak. A hosszú lejáratú hitelek akár 15-20 évre vagy annál hosszabb időre is szólhatnak. A hitel ára a kamat. A kamat lehet, előre meghatározott (fix) mértékű, mely a törlesztés ideje alatt nem változik, azonban gyakoribb, hogy a kamat a pénzpiaci folyamatok hatására változhat.

 • Értékpapír forgalmazás.

Deviza:

Valamely idegen ország törvényes fizetőeszköze, és valutára szóló követelései (csekk, utalvány)

Valuta:

Valamely idegen ország törvényes fizetőeszköze

(Fontos a valutaárfolyamok mozgása: milyen módon változik az egyik valuta árfolyama a másikhoz képest. fel vagy leértékelődik.)

(Amikor egyik valuta a másikra átváltható az úgy hívjuk, hogy konvertibilis. Konvertibilitás=átválthatóság.)

Infláció fogalma

Az árak általános és tartós növekedése. Ennek a folyamatnak a hátterében az áll, hogy a forgalomban lévő pénz mennyisége meghaladja azt a pénzmennyiséget, mely az áruk és szolgáltatások adásvételéhez és az esedékes fizetések teljesítéséhez szükséges.

Infláció okai

 • Az áruk iránt hirtelen megnő a kereslet, és a kínálat ezzel nem tud lépést tartani.

 • A termelés költségei megnőnek pl.: nyersanyagárak, bérköltségek miatt stb.

 • Az állam túlzott fedezet nélküli pénzkibocsátása a költségvetési hiány pótlására.

 • Egyéb, nem gazdasági jellegű okok, pl. politikai események ( belpolitikai hír hatására változik a fogyasztók vásárlási szokása).

 • A nemzetgazdaságok inflációs folyamatai világméretekben is éreztetik hatásukat.

Infláció következményei

Az értékvesztés félelme miatt felvásárlás indul, ami az inflációt tovább fokozza. A lakosság nem köti le illetve nem fekteti be a pénzét így nincs megtakarítás. A gazdasági–pénzügyi egyensúly felborulgazdasági (világ) válság alakulhat ki, Az infláció mértéke az árszínvonal változásának mértékével határozható meg. (árindex). Árindex = a szolgáltatások, áruk átlagos ára egyik időszakról a másikra hogyan változott.

Értékpapírok

Olyan okiratok, amelyek tulajdonosai meghatározott pénzbeli követelésekkel léphetnek fel az értékpapírokat kibocsátó szervezetekkel, és társaságokkal szemben.

Formái:

a.) részvény

 • Részvénytársaságok alapításakor jön létre.

 • Az Rt. alaptőkéjének emelésekor bocsátják ki.

 • Részvényesek jogosultak a vállalat felosztásra kerülő nyereségének arányos részére.

 • Kockázatosabb, de magasabb hozamot generáló befektetési forma.

b.) kötvény

 • Adósságlevélnek megfelelő értékpapír (köt(elez)vény).

 • A kötvény kibocsátó felelősséget vállal, hogy a kötvényen található összeget és annak kamatát megtéríti.

 • Kevésbé kockázatos, de alacsonyabb hozamot generáló befektetési forma.

c.) állami értékpapír

 • Állami garancia az értékpapíron feltüntetett összeg kamatokkal együtt történő visszafizetésére.

 • A legbiztonságosabb értékpapírforma.

A fejlett országok egyszerre működőtőke-importálók és exportálók (Nagy arányú a tőkeáramlás az Uniós országok között is, Ázsia fejlett országaiban pl.: Japánban, s az USA-ban.)

A nemzetközi működőtőke-áramlás alig negyede érinti a fejlődő világ országait. A legkevesebb befektetés Afrika elmaradott államaiba érkezik, ennek leginkább a hiányos infrastruktúra, és a képzetlen munkaerő az oka.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük