Eredmény(ek) 36 mutatása
Irodalom érettségi

Móricz elbeszélései

Móricz a 20. századi realista prózairodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. A Nyugat első nemzedékének egyik legkiemelkedőbb prózaírója. Magyar író, újságíró és szerkesztő volt. Prózaművészete realista, naturalista jegyeket hordoz, de a lélektani irányultság és a drámai felfokozottság is jellemző rá. Móricz Zsigmond parasztcsaládban született Tiszacsécsén, szülei hamar tönkrementek, ezért már gyerekkorában megtapasztalta a szegénységet. Ennek ellenére sokat foglalkoztak a …

Irodalom érettségi

Babits Mihály pályakezdése

Babits Mihály a 20.század első felének meghatározó alakja, a Nyugat első nemzedéken tagja. A nyugat folyóirat 1908-ban indult, és célja a tehetségek felfedezése, és a új művészeti irányzatok meghonosítása volt. A szimbolizmus és az impresszionizmus nagy szerepet játszott Babits életében. A szimbolizmus a nevét a szimbólum szóról kapta, mely önmagán túli jelentést hordoz, melynek megfejtését …

Irodalom érettségi

Széchenyi István eszmerendszere

A reformkor 1830-1848 közötti időszak, Magyarország a Habsburg Birodalom része.  Fő kérdése a Haza és Haladás.   Széchenyi István udvarhű, arisztokrata családból származott, édesapja: Széchényi Ferenc, a könyvtáralapító, édesanyja: Festetics Júlia Széchenyi a birodalmi élet legfelső szintjén mozog, két karrierlehetőség áll előtte: diplomata pálya és katonai pálya. Harcol a napóleoni háborúkban, majd utazásokat tett elsősorban …

Történelem érettségi

KOSSUTH LAJOS REFORMPROGRAMJA

Az ellenzék vezére a ’40-es években. Monokon született, magával hozza a Zempléni táj sokszínűségét. Ügyvédi diplomát szerez, peres iratokból megismerhette a jobbágyság sorsát.    Az 1832/26-os országgyűlésen egy távol lévő főúr követeként van jelen az alsó táblában. Célja a modern sajtó megteremtése. Elindítja az Országgyűlési Tudósításokat , majd azt követően a Törvényhatósági Tudósításokat, melyek segítségével …

Történelem érettségi

Hunyadi Mátyás uralkodása

1) Harc a trónért – Mátyás királlyá választása Mátyás Kolozsvárott született 1443. február 23-án Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet gyer- mekeként. Apja a magyar történelem egyik legsikeresebb hadvezére volt, V. László kiskorúsága idején pedig kormányzói tisztséget töltött be. Hunyadi János halála után két fia közül az idősebb, László lett a Hunyadi család feje, s apja …

Irodalom érettségi Történelem érettségi

A középkor kultúrája

1) Román stílus A XI-XII. században bontakozott ki Nyugat- és Közép-Európában a román stílus. Neve a ró- mai hagyományok követésére utal. A román építészet a római minta nyomán a félköríves don- gaboltozatot alkalmazta. A templomokat, várakat tömör falak, kis lőrésszerű ablakok, félkör- íves boltívek, dongaboltozat jellemezték. A templomok szerkezete a római bazilikákat követte: középen kiemelkedő …