Eredmény(ek) 58 mutatása
Nyomdaipari tételek

A napilap tipográfiája

I. Fogalma A napilap általában mindennap ugyanabban az időben megjelenő, aktuális híranyagot közlő újság. II. Tervezése, az oldaltükör A napilap méreteinek megfelelő formában kialakított, kinyomtatott oldaltükörlap az alapja a lapoldalak tervezésének. Ezen kell elvégezni az egyes oldalak cikkeinek és képanyagának elhelyezését, tördelési vázlatot adva a nyomdai munkálatokhoz. A kézirat pontos kiszámításával megakadályozhatjuk a feszes munkatempóban …

Fizika érettségi

Bohr-féle atommodell

Annyiban különbözik az előzőtől az elektronok csak meghatározott sugarú pályákon, keringhettek. A H atomban az elektron az atompályának a sugara. Bármelyik gerjesztett állapotú atompálya sugara, az alapsugár n szerese, ahol n a pozitív egész számot jelenti, ezeket nevezte el kvantumszámnak. Ez a kvantumszám adja meg a gerjesztett elektronok atompálya energiáját. A Bohr-féle atommodell alapján értelmezhetők …

Fizika érettségi

George Simon Ohm

1787. március 16. született a németországi Erlingenben. Apja lakatos mester volt, érdeklődött; matek és fizika iránt. Fiát is segítette e tudományterületek alapismeretek elsajátításában. Tehetséges fiát már 16 évesen felvették az erlangeni egyetemre, ahol matematikát, fizikát és filozófiát tanult. 1811. Doktorált matematikából Ezután anyagi nehézségei miatt abba kellett hagynia a tanulmányait. Svájcba ment matematikát tanítani, hogy …

Fizika érettségi

Az elektromágneses indukció

A mágneses mező váltakozásakor elektromos mező keletkezik. Azt a jelenséget melynek során a mágneses mező változása elektromos mezőt hoz létre elektromágneses indukciónak nevezzük. Az indukált áram iránya mindig olyan hogy mágneses hatásával akadályozza az indukciót létrehozót mozgását, változást. Ez Lenz törvénye. Egy tekercs kivezetései között annál nagyobb az indukált feszültség, minél gyorsabban változik a tekercsben …

Fizika érettségi

Az egyszerű gépek

Azokat az eszközöket, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás: -Nagyságát – Irányát – Támadását – Helyét Egyszerűgépeknek nevezzük. A tengely körül elforgatható merev rudat emelőnek nevezzük. Kétoldalú vagy egyoldalú emelőket különböztetünk meg. Kétoldalú-melynél a forgástengely különböző oldalán van az erő és a teher. Az emelők akkor vannak egyensúlyban, ha a kétoldali forgatónyomatékok egyenlők. A vízszintessel …

Történelem érettségi

A Német egység

A német területek gazdasága a XIX. Század végén a II. ipari forradalom hatására robbanásszerűen fejlődött, köszönhetően részben Sziléziba és Ruhr vidékre beáramló angol tőkének. Ez robbanásszerű fejlődést eredményezett, különösen a nehéziparban. Politikailag semmilyen egységet nem mutattak. A vezető szerep Poroszországé volt, aki már ki vette a részét a nagyhatalmi konfliktusok javából. A társadalmát pedig áthatott …

Történelem érettségi

A Reformáció és Ellenreformáció

Története során a Katolikus Egyház sok válságot élt át, és mindig voltak törekvések a hitélet tisztaságának megőrzésére. A reneszánsz pápai udvar, a fényűzés egyik központja volt. Óriási templomokat építettek, illetve a Szent Péter Székesegyházat. A nagy pompának, azonban ára volt. Az építési költségek illetve a színvonal fenntartására több pénzre volt szükség, ezért búcsúcédulákat árusítottak. Ezzel …

Történelem érettségi

A Római Köztársaság válsága

Az új Birodalommá vált Rómában Új problémák jelentkeztek. A megnőtt kereskedelmi forgalom kedvezett a hajó tulajdonosoknak, de akik szállítással adóbérlettel foglalkoztak kénytelenek voltak lemondani a politikai pályáról. A kereskedők alkották a lovag rendet. A másik csoportosulás a senatori rend volt, akiket a földbirtokos arisztokrácia alkotott. Óriási latifundiumaikon rabszolgákat, és új jövedelmezőbb termelési módszereket alkalmaztak. Ezekkel …

Történelem érettségi

A Spártai állam társadalmi és gazdasági berendezkedése

A spártai állam az egyenlőséget próbálta érvényre juttatni mindentéren. Az ionokat elzavarták, az őslakosokat pedig leigázták, vagy rabszolgaságba taszították. A földet felosztották egymás között 9000 egyenlő részre, és a hozzájuk tartozó helótákat (leigázott akhájokat) akiket nem volt szabad eladni, hiszen az állam tulajdonát képezték. Az egyenlőség megtartása miatt tiltották a kereskedelmet, vas pénzt használtak. A …

Gazdasági érettségi

A gazdálkodó szervezetek hatásköri rendszere

Jellemezze a gazdálkodó szervezetek hatásköri rendszerének sajátosságait (a hatáskörök tartalma, egymással való rendszerösszefüggése) és a hatáskörök telepítésének általános szervezési elveit! HAM (dinamikus modell) Hatáskör: valamilyen feladat ellátásához kötődő jog, illetékesség, jogosultság Szükséges a feladatot, a hatáskört és a felelősséget egyensúlyba hozni. Ha ez nincs meg, az konfliktusokat okozhat. Ha a feladat nagyobb, mint a hatáskör, …