Eredmény(ek) 18 mutatása
Hittan érettségi

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában

A honfoglalással a Kárpát-medencében letelepült magyarok kalandozó hadjáratokat indítottak Nyugat-Európába, ami elmérgesítette hazánk, s a nyugati népek viszonyát. Az Augsburgi vereséget (955) követően azonban hazánk fejedelmei belátták: népünk nem maradhat meg másként Európa közepén, csak, ha felveszi a kereszténységet. A kereszténység bizánci formájával már a IX. században találkoztak őseink. 948-ban Bulcsú vezér, 952-ben pedig az …

Hittan érettségi

Apor Vilmos családja, születése és gyermekkora

Apor Vilmos győri vértanú püspök Báró Altorjai Apor Vilmos néven, 1892. február 29-én született Segesváron ősi székely nemesi család nyolcadik gyermekeként. Apja, báró Altorjai Apor Gábor, anyja Pálffy Fidélia. Szüleinek összesen kilenc gyermeke született. Egy gyermek azonban halva jött a világra, míg hárman korán elhunytak. Apor Gábort 1895-ben államtitkárrá nevezték ki, emiatt a család Bécsbe …

Hittan érettségi

Szent Ágoston élete és munkássága

Szent Ágoston a legnagyobb latin egyházatya. Az egyházatyákkal és tanításaikkal foglalkozó tudomány, a keresztény vallásfilozófia első szakasza a patrisztika, vagy más néven a patrológia. Élete Szent Ágoston Aurelius Augustinus néven született Tagaste-ben 354. november 13-án Patricius és Szent Mónika gyermekeként. Tanult, majd később tanított is Tagaste-ben, Karthágóban és Rómában. 384-től retorikatanár volt Milánóban. Világi pályafutásának …

Hittan érettségi

Az első Pünkösd, az egyház születése

Bevezetés ApCsel: evangéliumok után Lukács írta 80. körül, az evangéliummal együtt kánon döntötte, hogy szétválasztják Péter és Pál személyére épül 1. rész: Péter 2. rész: Pál szabadabb stílus: evangélium terjedését mutatja „Jeruzsálemből Szamárián át a világ végéig” (Róma)   Kifejtés Pünkösd: pentekosztész: aratási ünnep, hálaadás (kr. u ~50). diszpóra zarándoklata Jeruzsálembe: megnyilvánul a Szentlélek Isten …

Hittan érettségi

Jeremiás, az Úr szenvedő prófétája

Kifejtés kiválasztás: már anyja méhében- elve elrendelt papi család_ sokat tudunk róla olvasmányos történelmi háttér Asszíria megsemmisül: Babiloni Birodalom Jeremiás működése Babilon fenyegetést jelent Júdának nem veszik komolyan: Kr.e. 598-ban megtámadják a királyok szembeszállnak: Kr.e. 587-totális katasztrófa- pusztulás Jeremiás új arca-reálisan látja a helyzetet figyelmeztet: ne szálljanak szembe szembeszáll a politikai erőkkel érzékeny, szenvedő ember …

Hittan érettségi

Jónás könyve

Jónás kispróféta, de a könyv műfaja szemléltető tanítás, inkább bölcsességi irodalom, ami a kánonban szerepel. Volt egy Jónás nevű próféta, de nem ő. Kr.e. 300 körül, szerzője felhasználja a próféta nevét, de ismeretlen. Az elbeszélés sarokpontjai: Ninive: „a bűnös” város, ekkor már nem létezett, de zsidóknál megmaradt a gyűlölet az asszírok miatt. Tanítása: Isten akarata …

Hittan érettségi

Ezekiel próféta vigasztalása és a babiloni fogság

Bevezetés   Ezekiel a négy nagy író próféta egyike. Babiloni fogság: Kr.e. 587-től, a megtisztító vihar Júda számára. Júda nem önálló állam, Jeremiás kezdettől fogva Babilonban van, nagy vallási megújulást hozott, ami Krisztus koráig tartott. (Júda és Babilon két összecsapása 597 és 587). Kifejtés Ezekiel jeruzsálemi előkelő pap, ennek megfelelően a meghívása egy teofánia-vihar, négy …

Hittan érettségi

A bűnbeesés a Bibliában

A bűnbeesés a Bibliában a Teremtés könyvének (Genezis) harmadik fejezetében található. Szerves folytatása a teremtéstörténetnek, különösen a másodiknak, mely elbeszéli részletesen az ember teremtését. Először Isten a férfit teremtette, de látta, hogy nem jó neki egyedül, ezért oldalbordájából megteremtette a nőt. Az egész világot nekik adta, s az Édenkertbe helyezte őket. Az Éden kertjében az …