Hittan érettségi

A bűnbeesés a Bibliában

A bűnbeesés a Bibliában a Teremtés könyvének (Genezis) harmadik fejezetében található. Szerves folytatása a teremtéstörténetnek, különösen a másodiknak, mely elbeszéli részletesen az ember teremtését. Először Isten a férfit teremtette, de látta, hogy nem jó neki egyedül, ezért oldalbordájából megteremtette a nőt. Az egész világot nekik adta, s az Édenkertbe helyezte őket.

Az Éden kertjében az ember Isten utasítása szerint ehet a kert minden fájáról, kivéve a jó és gonosz tudás fáját, mert ha eszik belőle, meghal. A Sátán kígyó képében kísértette meg az Évát, hogy egyen a Tiltott fa gyümölcséből, s adott Ádámnak is. „Erre megnyílt mindkettőjük szeme. Amikor észrevették, hogy mezítelenek, fügefaleveleket fűztek egybe, és kötényeket készítettek maguknak.”. Meghallván az Úr szavát, elbújtak Isten elől. Isten kereste őket, s mikor megtalálta, megtudta az igazat. Megátkozta a kígyót, az asszonyt, s a férfit is. (Ter 3,14-19)

A bűnbeesés történetében kiemelt szerepe van az ember szabad akaratának. A szabad akarat Isten ingyenes és visszavonhatatlan ajándéka, melynek birtokában az ember képes dönteni jó és rossz között. Isten végtelen igazságából fakad, azt az ajándékot nem vonja vissza teremtményétől akkor sem, ha a rosszat választotta. Tehát az ember dönthet Isten ellen is – mint ahogy az imént az első bűnnél láthattuk.

A bűnbeesés történeténél láthatjuk azt is, hogy a világban két erő van jelen: Isten és az Istenhez hűtlen Gonosz ereje. Isten a végtelen irgalmassága, embert üdvözíteni vágyó szeretete áll szemben az Istenhez hűtlenné vált, Istennel szemben forduló negatív erővel. Az ember mintegy köztes helyet foglal el, e két erőnek a vonzásában él. Mint láthattuk a Gonosz módszere a kísértés, ahogy a kígyó Évát használta ki.

Az elbeszélés tele van képekkel, szimbólumokkal. A Tilalomfa a próbatételt jelképezi. Ádám és Éva azért bújnak el, mert nem vállalják tettüket és annak következményeit.

Isten átka a kígyóra maga után vonja az ún. „protoevangéliumot”. Itt hangzik el az első örömhír, az ember ugyan most elveszítette a kegyelmi állapotát, de Isten majd elküldi Fiát, a Megváltót, aki visszaadja ezt az embernek, s önmaga áldozatával kiengeszteli Istent a világ bűneiért. A kegyelmi állapot elveszítésének jelképe az Édenkertből való kiűzetés, következménye pedig az áteredő bűn, illetve az imént ismertetett átkok, amikkel Isten sújtja a férfit és a nőt. Éva, mint minden élő anyja, egyben előképe Szűz Máriának, aki méhében fogja hordani, s megszüli majd a világ üdvözítőjét. Az Édenből való kiűzetés másik büntetése, hogy az embernek Istentől távol, korlátozott lehetőségek közt kell élnie.

Bűnbeesés a Bibliában

Bevezetés, a bűn fogalma

bűn

 • Engedetlenség és elszakadás Istentől. Lényege az ember Istennel szembeni személyes, tudatos döntésében van. Lehet

 1. halálos/súlyos

 2. bocsánatos

A bűnbeesés leírása

 • prófétai visszatekintés a múltba, történelmi etiológia

Isten mindent jónak teremtett

 • az embert boldogságra hívta

 • minden rossz a bűn következménye

a szerző megjelöli az aktuális helyzet (babiloni fogság) okát

Bűnbeesés

 • KONKUPISZCENCIA – rosszra való hajlam

 • Isten kér valamit, ezzel az embert szabad akarata által döntés elé állítja

 • a kísértő alternatívát ajánl az embernek, Istennel szemben

 • a bűn következménye

 • az ember észreveszi a rosszat

 • felébred a szégyenérzet

 • kiesés a harmóniából

 • küzdeni kell az életért

 • kínok közt szülöd majd gyermekedet”

 • szózat a kígyóhoz – „előevangélium”

 • a bűnbeesés története az ószövetségi ember alaptapasztalatát tükrözi a bűnről

Szövegmagyarázat

Ter 3,2-5

 • az ősbűn fogalmának alapja, meginog az Istenbe vetett bizalom

 • a kísérő éket vet a Teremtő és teremtmény kapcsolatába

 • a kísérő új színben tünteti fel Isten

 • azt állítja Isten meg akarja fosztani az embert valamitől (rossz tudása)

 • szerinte Isten nem az ember javát akarja

Ter 3,6

 • a bűn alapvető tulajdonsága, hogy szép, és élvezhető

 • a kísértés alapja a hazugság

 • a bűnt jó dolognak állítja be

Ter 3,7-8

 • a bűn következménye

 • az ember szembesül a lelkiismeretével, tudja, hogy döntése rossz volt

 • elrejtőzés

 • a bizalom megrendülésének jele

 • mutatja az ember szégyenérzetét

 • az ember tudja, hogy az Istennel való kapcsolatában ő a kisebb, a kapcsolatot ő nem tudja helyreállítani

Ter 3,11-13

 • a bűn hozadéka a magyarázkodás

 • az ember nem vállalja tettét

 • a bűn saját akaraton alapuló rossz döntés

 • a saját akarat egyszerre kiváltság és felelősség

 • Isten „csak” felajánlja a jót

 • az ember felelős a tudatos tetteiért

Ter 3,15

 • Messiási prófécia

 • a bűn az asszony által jön el, de a bűn feletti győzelem is az ő ivadéka által jön majd el

 • Ádám

 • elveszítette a szentség állapotát

 • a „II. Ádám” – Krisztus

 • ő majd visszaszerzi ezt az állapotot, az Üdvösség lehetőségét

 • Éva

 • ő az, aki által a bűn megvalósul

 • a „II. Éva” – Mária

 • általa jön világra a bűn legyőzője

 • Isten a bűn ellenére nem vonja vissza tervét, ami az Üdvösségre irányul

Ter 3,16-19

 • az ember elveszíti a paradicsomi állapotot

 • fájdalmas szülés

 • gyötrelmes élet

 • fájdalmas, gyötrelmes halál

Ter 3, 20

 • Éva elnevezése

 • a héber „élet” szóból származik

Ter 3, 21

 • Isten nem vonja meg gondviselését

 • a bűn ellenére is szereti az embert

 • a bűnt ítéli el, nem a bűnöst

Ter 3, 23

 • az emberre lett bízva a világ művelése és a kapott javak fenntartása

Összefoglalás

Ádám és Éva bűne az ősbűn.

 • hatása az áteredő bűn

 • minden emberre kiárad

 • független akaratunktól

 • a Keresztség megszabadít tőle

 • sebzettséget hordozunk

 • bűnre való hajlam

a bűn következménye

 • Istentől elszakítottság

 • fájdalmas halál

 • kárhozat lehetősége

 • az örök elszakítottság

Jézus ennek az állapotnak a helyreállítója

 • megszerezte a Megváltást

 • a fájdalmas halál megmarad

 • a bűnbocsánat lehetősége adott

 • az örök Üdvösség a túlvilágon valósul meg

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük