Eredmény(ek) 16 mutatása
Hittan érettségi

Szent Ágoston élete és munkássága

Szent Ágoston a legnagyobb latin egyházatya. Az egyházatyákkal és tanításaikkal foglalkozó tudomány, a keresztény vallásfilozófia első szakasza a patrisztika, vagy más néven a patrológia. Élete Szent Ágoston Aurelius Augustinus néven született Tagaste-ben 354. november 13-án Patricius és Szent Mónika gyermekeként. Tanult, majd később tanított is Tagaste-ben, Karthágóban és Rómában. 384-től retorikatanár volt Milánóban. Világi pályafutásának …

Hittan érettségi

A szentségek, mint az egyház kegyelemközvetítői

A földi Jézus után itt maradt a látható egyház, ami az Isteni jelenlét kiváltságos, de nem kizárólagos helye, minden szentség forrása, ezért alapszentségnek hívjuk. Szentségek: szent jelek, amelyek Krisztus rendeléséből láthatatlan kegyelmet közvetítenek. A feltámadt Úr egyetemes megjelenései, hűségének 7 pecsétje. ex opere operato történik: objektíven önmaga erejéből közvetít kegyelmet. eredete: latin sacramentum és a …

Hittan érettségi

A halálon túli lét dogmatikája- a temetés liturgiája

Bevezetés: Eszkatológia: az egyén és a közösség végső dolgaival foglalkozó tudomány. A kinyilatkoztatás szerint a halál nem megszűnés, hanem beteljesülés. Jelen életünket eszkatológiai feszültségben éljük: már megváltott, de még nem beteljesült állapot. A kinyilatkoztatás rendkívül visszafogott a részleteket illetően, de az emberi képzelet ezt szívesen kiszínezi. Fontos a fogalmi tisztázás, ún. hermeneutika: a filozófia ága, …

Hittan érettségi

Az első Pünkösd, az egyház születése

Bevezetés ApCsel: evangéliumok után Lukács írta 80. körül, az evangéliummal együtt kánon döntötte, hogy szétválasztják Péter és Pál személyére épül 1. rész: Péter 2. rész: Pál szabadabb stílus: evangélium terjedését mutatja „Jeruzsálemből Szamárián át a világ végéig” (Róma)   Kifejtés Pünkösd: pentekosztész: aratási ünnep, hálaadás (kr. u ~50). diszpóra zarándoklata Jeruzsálembe: megnyilvánul a Szentlélek Isten …

Hittan érettségi

Jeremiás, az Úr szenvedő prófétája

Kifejtés kiválasztás: már anyja méhében- elve elrendelt papi család_ sokat tudunk róla olvasmányos történelmi háttér Asszíria megsemmisül: Babiloni Birodalom Jeremiás működése Babilon fenyegetést jelent Júdának nem veszik komolyan: Kr.e. 598-ban megtámadják a királyok szembeszállnak: Kr.e. 587-totális katasztrófa- pusztulás Jeremiás új arca-reálisan látja a helyzetet figyelmeztet: ne szálljanak szembe szembeszáll a politikai erőkkel érzékeny, szenvedő ember …

Hittan érettségi

A bűnbeesés a Bibliában

A bűnbeesés a Bibliában a Teremtés könyvének (Genezis) harmadik fejezetében található. Szerves folytatása a teremtéstörténetnek, különösen a másodiknak, mely elbeszéli részletesen az ember teremtését. Először Isten a férfit teremtette, de látta, hogy nem jó neki egyedül, ezért oldalbordájából megteremtette a nőt. Az egész világot nekik adta, s az Édenkertbe helyezte őket. Az Éden kertjében az …