Történelem érettségi

Az athéni demokrácia intézménye

A polisz kialakulása

 • ión alapítású

 • védelmezője és névadója Pallasz Athéné

 • kézműves és kereskedelmi polisz

 • polisz

  • városállam

  • sajátos politikai, vallási, kulturális közösség

  • teljes jogú tagjai kezdetben a polgárjoggal bíró földtulajdonosok

  • (később bővül a polgárok köre)

 • élén kezdetben király, avagy baszileusz

 • később az irányítás a legnagyobb földbirtokosok,
  a legelőkelőbb polgárok, az arisztokraták kezébe kerül (arisztoi = a legjobbak)
  → arisztokratikus köztársaság

 • a démosz (= köznép) kezdetben nem részesül a politikai hatalomból

A királyság kora, Kr.e. 8. század

 • mitikus alapító király: Thészeusz

  • a legenda szerint foglalkozás szerinti társadalom:

  • eupatridák (= jó atyától származók)

  • földművelők

  • kézművesek

 • valójában fiktív vérségi rendszer: 4 phülé (törzs)

Az arisztokratikus köztársaság, Kr. e. 7. század

 • királyság megszűnése → arisztokratikus köztársaság

 • király helyett arkhónok álltak az állam élén

 • arkhón: Athén eleinte egy, majd három, végül kilenc, évente választott főtisztviselője

 • Areioszpagosz tanácsa: leköszönt arkhónokból állt

 • VII. sz. második fele: társadalmi ellentétek

 • az arisztokraták elfoglalták fizetni nem tudó adósaik földjétpolgárjoguk elvesztése, adósrabszolgaság

 • kivándorlás, gyarmatosítás

 • Kr. e. 621: Drakón törvényei

  • a hagyomány szerint rendkívül szigorú

  • de egyetlen ismert törvényében pont a vérbosszút igyekszik korlátozni

  • szigorúan védte a magántulajdont

  • legkisebb lopásért is halálbüntetés

  • szokásjog írásba foglalása

Szolón reformjai, Kr. e. 594

 • teherlerázás, azaz egyszeri alkalommal való adósságeltörlés

 • adósrabszolgaság eltörlése

 • timokratikus alkotmány:

  • 4 társadalmi csoport

  • vagyon szerint

  • ötszázmérősök: hajósok – pentekosziomedimnoszok

  • háromszáz mérősök: lovasok – hippeszek

  • kétszáz mérősök: „ökörfogatosok”/igások – zeugitészek

  • kétszáz mérő alattiak: napszámosok – thészek

 • hadsereg kiállításának alapja

 • nem születés alapján csoportosított

 • megteremtette a demokrácia alapjait

 • tisztségbetöltés és katonai szerep vagyon szerint

 • népgyűlés (ekklészia) hatáskörének növelése

 • esküdtbíróság (héliaia) létrehozása

 • négyszázak tanácsa (bulé): phülék szerint

Peiszisztartosz türannisza, Kr. e. 560-527

 • arisztokrata származású

 • toborzott fegyveresekkel megszerzi az egyeduralmat

 • türannisz = zsarnokság

 • szegényekre támaszkodott: földosztások, kiszálló bíróságok

 • évi adó

 • nagyszabású építkezések

 • gazdaság fejlődése: kereskedelmi kapcsolatok, jó minőségű pénz –> megerősödik a démosz

 • első drámák

 • Kr. e. 510: Hippiasz elűzése

Kleiszthenész reformjai, Kr. e. 508

 • a démosz kizárná a zsarnokság visszatérését

 • új berendezkedés

 • új területi egységek

 • megszüntette a szabad polgárok közötti politikai különbségeket

 • területi alapú politikai rendszer (10 phülé, phülénként 3 trittész)

 • katonaság phülénként, 10 sztratégosz

 • népgyűlés a törvényhozó szerv

– minden teljes jogú polgár részt vehetett

– törvényhozás

– döntés háborúról és békéről

 • ötszázak tanácsa (bulé)

– tagjait phülénként sorsolják, egy évig vannak hivatalban

– törvényjavaslatok

– kisebb ügyekben dönt

 • cserépszavazás, azaz osztrakiszmosz

– zsarnokok

 • katonai vezetők: szratégoszok

– hivatali idejük többször
meghosszabbítható

– választás

– az állam irányítói

Demokrácia

 • népuralom; olyan államforma, amelyben a hatalmat nem egy személy vagy egy kisebbség, hanem elvben az állampolgárok többsége gyakorolja

 • teljes jogú athéni polgár: athéni polgároktól született, 20. életévét betöltött, szabad férfi

Periklész reformjai

 • Kr. e. 461–429: Periklész Athén élén, 15 éven át sztratégosz

 • Kr. e. 461

– minden politikai döntés a bulé, az ekklészia
és a héliaia kezében

– Areioszpagosz tanácsának jelentősége csökken,
családjogi ügyekkel foglalkoznak

 • napidíjat vezet be a héliaia, bulé és színház jelenlévőinek

 • → a politikában részt vevők köre bővül (demokrácia fénykora)

 • viszont az ő akaratát szavazzák meg

 • jogegyenlőség

 • zoon politikon: a politikában mindenki részt vehet

 • gazdasági fellendülés: Déloszi szövetség pénzei

 • rabszolgakereskedelem

 • nagyszabású építkezések→ démosznak kedvez

– Akropolisz

– Pallasz Athéné szobra

– Zeusz szobra

– Pheidiasz vezetésével

Athén virágkora

 • Periklész idején

 • mezőgazdaság: főleg kertművelés

 • ipar: fazekasság, fémipar, hajóépítés, építkezések

 • szakosodás, nagyobb műhelyek, rabszolgamunka→ szegényebb kézművesek tönkremennek

 • kereskedelem (húzóágazat): export-import és közvetítő kereskedelem

 • állami jövedelmek

– metoikoszok, azaz polgárjoggal nem rendelkező szabadok
és felszabadított rabszolgák adója

– kereskedelem

– vámok

– laurioni ezüstbányák

A peloponnészoszi háború

9.1) Okok

 • Athén és a déloszi szövetség poliszainak ellentétei

 • kereskedelmi ellentét Athén és Korinthosz között

 • Spárta és Athén hatalmi ellentéte

9.2) A háború menete (Kr. e. 431–404)

 • Spárta szárazföldön támad, Attikai-fsz. feldúlása

 • Athén tengeren támad, peloponnészoszi partvidék feldúlása

 • vidéki lakosság Athénba költöztetése
  → zsúfoltság, járvány, Periklész halála

 • déloszi szövetségen belül a szövetségesek anyagi
  hozzájárulásának megemelése

 • Alkibiadész, szicíliai hadjárat, athéni vereség

 • perzsa pénz Spártának → spártai flottaépítés, athéni flotta veresége a Hellészpontosznál

 • Athén ostroma → feltétel nélküli megadás

9.3) A béke

 • déloszi szövetség feloszlatása, kötelező szövetség Spártával

 • athéni hadiflotta átadása, védőfalak, erődítmények lerombolása

 • új alkotmány, harminc zsarnok uralma (Kr. e. 404–403)

.4) A nagyhatalmi helyzet

 • Athén teljes vereséggel zárta a háborút

 • Így spárta nagyhatalmi helyzetét elveszítette

 • a demokrácia fő támaszát jelentő középrétegek (parasztok és kézművesek) elszegényedtek

 • polgárokból szavazatukat áruló irányítható tömeg vált

További tételek a témakörben:

Az ókori demokrácia

Ismertesse az athéni demokráciához vezető utat, s mutassa be az athéni állam működését Periklész idején

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük