Nyelvtan érettségi

Állandósult nyelvi szerkezetek: szólások, közmondások

A nyelv szókészletébe nemcsak szavak tartoznak, hanem a szónál nagyobb, kötött formák, állandósult szókapcsolatok is.

Az állandósult szókapcsolatok legfontosabb jellemzője az alaki és jelentésbeli összeforrottság. Jelentésük nem szószerinti, hanem átvitt (pl. csütörtököt mondott: Pista szerda helyett csütörtököt mondott -ez esetben nem állandósult szókapcsolatról beszélünk, hisz ez nem átvitt értelmű).

Az állandósult szókapcsolatoknak nagy a stiláris erejük. Képszerűségük, szemléletességük, hangulatuk élénkíti érzékletesebbé teszi a stílust. Sokszor nyelv- és művelődéstörténeti értékű nyelvi elemek.

Az állandósult szókapcsolatok öt főbb típusát szoktuk megkülönböztetni. Ezek a következők: szokványos kifejezésmódok, szólások, szóláshasonlatok, közmondások, szállóigék.

A szokványos kifejezésmódok közé soroljuk a társalgási fordulatokat (mi újság?), a körülírásokat (számolja a napokat), a metaforás kifejezéseket (háborút visel), a népmesei fordulatokat (itt a vége, fuss el véle), stb.

A szólások alkotják az állandósult szókapcsolatok legszínesebb csoportját. Megkülönböztetünk igés szerkezetű (nem teszi az ablakba) és párhuzamos szerkezetű (se füle, se farka) szólásokat.

A szóláshasonlatok alakilag egy főmondatból és egy hiányos szerkezetű hasonlító mellékmondatból állnak. A szóláshasonlat első fele tartalmazza a hasonlítót, a mellékmondat a hasonlítást. Például: Szegény, mint a templom egere.

A közmondások valamilyen általános érvényű megfigyelést, életigazságot, tapaszlatot tartalmazó mondatok. Annyiban több a szólásnál, hogy nemcsak egy fogalom helyettesítője, hanem ítéletet is tartalmaz. Például Aki mer, az nyer.

A szállóige nagyobb körben használt kijelentés, melynek rendszerint a szerzőjét is ismerjük. Például: Ne bántsd a magyart! (Zrínyi).

Valójában ennél az öt kategóriánál sokkal több fajtája van az állandósult szókapcsolatoknak. Ide tartoznak még a köszönésformák (Pálinkás jó reggelt!), különböző káromkodások (Fene egye meg!), a népéletben a babonák, ráolvasások szövege (Csúnya, ronda vagy, meg ne verjelek szemmel.). Modern jelenség állandósult szókapcsolatként a közéleti, politikai jelszó (Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre!), a különböző feliratok, graffitik. Állandósulhatnak humoros célból elferdített szólások, közmondások is, például: Ép testben épp, hogy élek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük