Nyelvtan érettségi

A nyelvújítás és módszerei

  • A nyelvújítás előzményének tekinthető a magyar nyelv grammatikájának tudományos vizsgálata, amely a XVI. században vette kezdetét (Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás).

  • A XVIII. század második felében újra előkerült a magyar nyelv ügye: a magyar nyelv megújítását célzó törekvés a nemzeti modernizációs programba illeszthető, hiszen a Habsburg abszolutizmus németesítő törekvéseivel szállt szembe, a nemesi ellenállás a magyar nyelv államnyelvvé tételét tűzte ki célul.

  • Bessenyei György vetette fel először a nyelvművelés igényét Magyarság című röpiratában. Hatására nyelvművelő társaságok jöttek létre, a mozgalom vezetője Kazinczy Ferenc volt, aki Széphalomról irányította az eseményeket. A nyelvújítás támogatóit neológusoknak nevezzük, ellenzőit ortológusoknak.

  • A nyelvművelő mozgalom 1772-től 1882-ig tartott, de szimbolikus lezárásának tekinthető az első nyelvművelő folyóirat, a Magyar Nyelvőr megjelenése is.

  • Megoldásra váró kérdések voltak:

Az egységes nyelvi norma alapjainak megteremtése

A nyelvjárások és a köznyelv viszonyának rendezése

Helyesírási szabályok alkotása (pl. szóelemzés vagy kiejtés elve, ipszilonista-jottista vita)

Szókincs gyarapítása

  • Dokumentumok

Tövisek és virágok – Kazinczy Ferenc ebben az epigrammagyűjteményében fejti ki a

nyelvújítás alaptételeit

Mondolat – az ortológusok gúnyirata

Felelet a Mondolatra – a neológusok gúnyirata

Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél – Kazinczy tanulmánya

  • Módszerek a szókincs gyarapítására

szóképzés pl. alakít

szóösszetétel pl. szemüveg

szóelvonás pl. kapál – kapa

szóösszerántás pl. híg anyag – higany

szórövidítés pl. címer – cím

népnyelvi szavak beemelése a köznyelvbe pl. betyár

elavult szavak felújítása pl. aggastyán, év

idegen szavak fordítása pl. hangverseny

  • Eredmények

 10.000 új szó

 A szépirodalmi stílus megújulás (pl. Kazinczy – fentebb stil eszménye)

 1832 Az első akadémiai helyesírási szabályzat

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük