Nyelvtan érettségi

A továbbtanuláshoz, illetve a munka világához szükséges szövegtípusok

 • Szöveg fogalma
  • A szöveg a nyelvi szintek legmagasabb fokán áll. Formailag és tartalmilag is összefüggő, lezárt, egész megnyilatkozás.
  • Terjedelme: egyetlen szó is lehet, de több ezer oldal is.
 • Önéletrajz + motivációs levél
  • Önéletrajz
   • Valamilyen pályázati anyag mellékleteként írjuk
   • Fajtái
    • Modern
    • Hagyományos
    • Szakmai
  • Motivációs levél
   • Önéletrajzhoz csatolt, személyes hangú kísérőlevél
   • Felépítés
    • Megszólítás
    • Pályázat céljának megfogalmazása
    • Indoklásként személyes képességek felsorolása
    • Kérés megismétlése
    • Elköszönés
    • Dátum, aláírás (+ mellékletek felsorolása)
 • Hivatalos levelek
  • Fajtái
   • Panaszos levelek
   • Beadvány
   • Felszólítás
   • Fellebbezés
  • Felépítés
   • Fejléc: Címzett neve és címe
   • Konkrét, pontos tárgymegjelölés
   • Hivatalos megszólítás
   • Formális nyelvhasználat, de közérthető legyen
   • Álláspont kifejtése
    • Több bekezdés
    • Világos, követhető gondolatmenet
   • Elköszönés
   • Dátum, aláírás
 • Kérvény
  • Felépítés
   • Fejléc: Címzett neve és titulusa
   • Kérelem tárgya (külön sorban)
   • Megszólítás
   • Bevezetés: Kérés megfogalmazása
   • Tárgyalás: Kérés indoklása, részletezése (konkrétumok)
   • Befejezés: kérés megismétlése
   • Dátum aláírás
 • Hozzászólás
  • Célja lehet: helyeslés, megerősítés, cáfolat és helyreigazítás, kiegészítés, egyensúlyteremtés, összegzés, buzdítás és mozgósítás
  • Felépítés
   • Megszólítás
   • Problémafelvetés (tételmondat)
   • Elővázlat (nem kőtelező, de célszerű)
   • Álláspontok megfogalmazása és bizonyítása (érvelés)
   • Rövid összegzés
   • Hasznos technika: időszerűség és személyes tapasztalatokra való hivatkozás
   • Formális befejezés Pl. Köszönöm, hogy meghallgattak
   • Közben lehet reflektálni saját szövegre („hozzászólásomba”) ás utalni a jelenlévőkre („mint önök is tudják)
 • Felszólalás
  • Meghatározott témába rövid szóbeli (írásbeli) kiegészítés, amelyre előre fel lehet készülni.
  • Felépítés
   • Megszólítás (közönség, lehetséges vitapartner)
   • Röviden a téma meghatározása (tételmondat)
   • Érvek felsorolása (bizonyítás)
   • Formális befejezés (megköszönni a téma iránti érdeklődést, a jelenlétet)
   • Közben lehet reflektálni saját szövegre („hozzászólásomba”) és utalni a jelenlévőkre („mint önök is tudják), illetve utalni a megszólítottra (pl. „mint ön is tudja”)
 • Vitaindító
  • Felépítés
   • A címzettek megszólítás
   • A megvitatásra, vitára felhívó nyelvi formák alkalmazása (pl. kérdések, felszólító módú igealak)
   • Szerkezete
    • Bevezető: a téma fontosságának felvázolása
    • Tárgyalás
     • Példák, személyes tapasztalatok, utalás a mindennapok tapasztalataira
     • Kitekintés (Pl. más országokra, más életkorú, más társadalmi státuszú emberekre, más problémákra)
     • Egymással ki nem békíthető, ellentétes nézetek kifejtése előkészítve a vitát
    • Befejezés: Formális összefoglaló, felhívás a tovább gondolkozásra, elköszönés
   • Közérthető nyelv
   • Közben lehet reflektálni saját szövegre (pl. a vitaindítómban) és utalni a jelenlévőkre („mint önök is tudják”)
 • Ajánlás, méltatás
  • Felépítés
   • Megszólítás
   • A díjra javasolt megnevezése (esetleg osztálya)
   • Indoklás (több érv)
   • Dátum, aláírás
   • A műfajnak megfelelő választékosság
   • Bekezdésre tagolás
 • Ünnepi beszéd
  • Felépítés
   • Bevezetés
    • A hallgatók jóindulatának megnyerése, és a figyelemfelkeltés
   • Tárgyalás
    • Témamegjelölés
    • Indok miért és mit ünneplünk
    • Kitérés is lehet.
   • Befejezés: Megköszönés, elköszönés

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük