Történelem érettségi

Hogyan lesz Róma 7 domb városából világbirodalom központja.

Alapítása: i.e. 753
Összetétele 3 etnikum: Etruszk, Szabin, Latin
Földrajzi elhelyezkedése: Appenini félsziget, Pó völgye
Domborzat: völgyek, fennsíkok
Fő folyója: Tevere
A vagyoni gazdálkodás nemzettségek között és nemzettségen belül
Társadalmi rétegek:
- popolus romanus : polgári joggal rendelkezők
- patríciusok : nemzettségi arisztokrácia, legnagyobb földbirtokkal 
rendelkezők
- kliensek : nemzettségek lesűllyedő tagjai, befogadott idegenek (ez a 
patrícius    katonai kisérete)
- plebejusok : meghódított lakosság és bevándorlókból tevődik össze. A 
földmű-   velést, termelést végzik.

Gazdasága: állattenyésztés, földművelés,gabona- és szőlőtermalés. A 
földek egy részét kiosztották a másik közös föld (publicus).A közföldek 
haszonélvezete a patríciusoké.

A városállami kezdetek kialakulása: A várossá válással indult meg az 
állam kialakulása.Az érett államiság a város falain belüli fejlődése volt.

Az állam szervezet:   KIRÁLY rex
                SZENÁTUS korlátozza a király hatalmát
                NÉPGYŰLÉS nemzettségi szerveződésű

Területi terjeszkedés: 
- Itália meghódítása.
Szakaszai: - i.e. V. sz. védekező harcok
     - i. e. IV. sz. közép Itália eggyesítése Róma vezetésével  
     - i. e. III. sz. a görögök és etruszkok legyőzésével Itália 
eggyesítése    (i.e. 265).
A harcok célja a földszerzés. Módszere oszd meg és uralkodj. Eredménye 
Itália szövetségi rendszer létrejötte.

Belpolitika: patríciusok összefogása a föld -és vagyonszerzés 
lehetőségével.

Külpolitika: Róma nem hódítóként bánt a legyőzőtt népekkel. Beléphettek 
Róma szövettségi renszerébe.Eredménye Róma nagyhatalommá válik.
Minnél nagyobb szükség volt a plebejusok fegyveres erejére annál több 
engedménnyel kényszerültek a patríciusok.
A társadalom továbbra is hihearchikus. A gazdag plebejusok bekerülnek 
az arisztokráciába és létrejön a nobilitas. 

A Római hatalom kiterjeszkedése:

I Pun háború: i.e.264-241. Szicilia, Róma és karthagó között volt a 
háború.  Ok: Róma szárazföldi hatalom Karthagó pedig tengeri. Római 
viszont mindkettő akart lenni. Róma elfoglalja Szicilia nagy részét. Néhány 
éves hadakozás után római sereg szállt partra Afrikában, és Karthagó 
megostromolására készült. A tengereken csapóhidakat alkalmaztak és 
szárazföldi taktikával harcoltak.
Eredménye korzika,szicilia,szardénia megszerzése. Ezt nevezzük I 
provinciának. 

II Pun háború: i.e.218-202 Ezt Hannibál háborújának nevezik. Hannibál 
szövetségi rendszert hozott létre. Elsősorban a leigázott észak-itáliai 
gallokra számított. Hannibál átkelt az Alpesen. Katonai szempontból Róma 
nehéz helyzetbe került. Súlyos vereséget szenvedett Ticinusnál, Trebiánál, 
majd pedig Trasimenus tónál (i.e.217). Cannaenál pedig 80ezer főnyi 
római sereggel végzett Hannibál (i.e.216). Hispaniába kiszorította a 
karthágói sereget, ezzel megfosztotta Hannibált az utánpótlástól. A 
visszavonuló pun haderő megsemmisült. Scipió megtámadta karthágót és 
teljes győzelmet aratott Zámánál i.e.202-ben.

III. Pun háború: A földközi-tenger keleti medencéjében Makedóniát és 
Szíriát akarta megszerezni.Makedóniát támadta meg először i.e. 197-ben 
aztán Szíriát. Amint véget ért a Szíriai háború az újra erőre kapott 
makedónia ellen vonult háborúba. I.e.148-ban teljesen megfosztotta 
függetlenségétől és római tartománnyá tette. 
A hódítások következménye: A Földközi-tenger egész vidéke Róma 
hatalma alá került. Róma meggazdagszik, hadizsákmányok, új piacok, 
hódított területek, rengeteg rabszolga, hadifoglyok. Klasszikus 
rabszolgatartás alakul ki. Két uralkodó osztály alakul ki:
- szenátori rend: nagybirtokosok, hadvezérek tartoznak ide. Politikai 
hatalom.
- lovagrend: kereskedőkből, pénzarisztokratákból áll. Gazdaságihatalom.
A kisparaszti gazdaság tönkre megy mert a fejlettebb technikát átveszik a 
Görögöktől A nagybirtokosok egyre nagyobb hatlomra tesznek szert.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük