Történelem érettségi

Népességnövekedés és etnikai változások a XVIII. században Magyarországon

A sokat szenvedett ország

A török kor háborúi, a Rákóczi- szabadságharc után az ország jelentős része romokban hevert.  

Főleg a volt Hódoltság területén volt jellemző: 

 • A környezet pusztulása:
 • a települések nagy része elpusztult
 • az egykori szántók, legelők megszűntek
 • az erdőket kivágták
 • mocsarasodás


 • Nagy volt az emberveszteség. Okai:
 • a hadjáratok
 • éhínségek
 • járványok (pestis, himlő, kolera)

Magyarország népessége több százezer fővel csökkent, miközben Európa népessége jelentősen nőtt.  A népességcsökkenés mélypontja 1711-ben volt. A lakosság lélekszámát ekkor, kb. 3-4 millió fő között  becsülik.

Bevándorlás

Magyarország népességcsökkenésére a bevándorlás jelentett megoldást.

A bevándorlás kétféle módon valósult meg:

 1. öntevékeny bevándorlás/betelepülés

Az ország szabad földterületei vonzották az ország határai mentén élő népeket. Szervezetlenül, öntevékenyen települtek be hazánkba.

lengyelek – Felvidékre

ruszinok – Kárpátaljára

románok – Erdélybe


 1. szervezett betelepítés

A Habsburg Udvar és a nagybirtokosok ösztönözték. Okai:

 • A birtokosoknak munkásokra volt szüksége.
 • Az állam az adózók számát szerette volna növelni, hogy több bevételhez jusson.
 • Emellett a katolikusok számnak növelését, a katolikus hit erősödését is így akarták elérni.

A Habsburg Birodalmon kívül élő katolikus németeket (svábokat) telepítettek be Magyarországra. 

Jelentős kedvezményeket ígértek nekik: állami adó elengedése, föld, felszerelt házak, igás állatok biztosítása.

A svábokat szétszórtan telepítették le pl. Buda, Sopron környékén, valamint Baranya, Békés, Tolna megyében. A svábok tiszta, rendezett falvakat hoztak létre. Munkához való hozzáállásuk, szorgalmuk példaértékű volt.

A népességnövekedés etnikai hatásai

A bevándorlás és a betelepítés egy évszázad alatt pótolta az emberveszteséget. A XVIII. század végére az ország népessége megközelítette a 10 millió főt.

Az etnikai viszonyok viszont jelentősen megváltoztak. A magyarság aránya lecsökkent, 80 %-ról kb. 40 %-ra. Az ország soknemzetiségű lett.

A nemzetiségek és társadalmi helyzetük

A magyarokon kívül csak a horvátok éltek teljes társadalomban. Ez azt jelentette, hogy valamennyi társadalmi csoport létezett: nemesség, polgárság, jobbágyság

A többi nemzetiség csonka társadalomban élt, vagyis nem volt nemességük. A vezető szerepet náluk a papság vagy az értelmiség töltötte be. – szlovákokra, ruszinokra, románokra, szerbekre jellemző.

A nemzetiségek vallása is többféle volt:

 • szlovákok: katolikusok, evangélikusok
 • ruszinok: ortodox (görögkeleti)
 • románok, szerbek: ortodox és görög katolikus

Kisebb népcsoportok

 • cigányság: Létszámuk a XVIII. században alacsony volt. Vándorló életmódot folytattak, hagyományos mesterségeket űztek (kovács, lókupec, teknővájó). A vándorló cigányokat a vármegyék folyamatosan elüldözték területükről. Mária Terézia kísérletet tett a letelepítésükre. Előírta, hogy a cigány családok szegődjenek egy –egy földesúr szolgálatába, gondoskodjanak maguknak állandó lakhelyről. Ha nem teszik, büntetést kapnak: sátraikat, kunyhóikat lerombolják, a cigányokat közérdekű munkára alkalmazzák.  A letelepítési kísérlet nem sikerült.
 • zsidóság: A középkorban is jelen volt hazánkban. a XVIII, századi bevándorlással számuk emelkedett. Érkeztek hozzánk gazdagabb kereskedők az osztrák tartományokból. Később Galíciából szegényebb csoportok menekültek ide az üldöztetés elől. 

Főleg a kereskedelmbe kapcsolódtak be: házaló kereskedők voltak, kisebb üzleteket, kocsmát működtettek.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük