Nyelvtan érettségi

Területi nyelvváltozatok és a norma

A társadalmi nyelvváltozatok főbb különbségei

1. A nyelv tagolódásával a szociolingvisztika (társadalmi nyelvészet) tudományága foglakozik. A szociolingvisztika legfőbb kiindulópontja, hogy a nyelv és a társadalom szorosan összefügg, kölcsönhatásban van, egyik megváltozása a másik változását vonja maga után.

Nyelvi hovatartozásunkat társadalmi hovatartozásunk szabja meg:

 • anyanyelvünkkel egy nemzethez tartozunk,
 • esetleg a magyar nyelvnek egy területi változatát használjuk (nyelvjárás, dialektus)
 • érdeklődésünktől, munkánktól, hobbinktól függően szaknyelveket használunk,
 • ismerjük és használjuk – bár eltérő mértékben az irodalmi és a köznyelvet
 • korunk, nemünk, de még vallásunk is hatással lehet nyelvhasználatunkra
 1. A nyelv tagolódása:

nyelvi norma a társadalom által elfogadott nyelvhasználati módot jelenti. A nyelvi norma változó fogalom: valaha a nyomtatott könyvek elterjedése ugyanúgy hatott (és ma is hat) rá, mint a média nyelvhasználata. A nyelvi norma az írott és a beszélt köznyelv igényes változatát jelenti, a perifériáján szerepel a szleng. A nyelvi norma határain kívül esik a trágárság, a nyelvi tabuk megsértése, vagy az argó, a kirívóan gyors beszédtempó, vagy akár a hangok feltűnően rossz artikulálása.

  1. A nyelv vízszintes tagolódása a földrajzi tagolódást jelenti. Eszerint egy nemzeti nyelv nyelvjárásokra (=hagyományos tájnyelvek, pl. palóc, göcseji, szegedi) és regionális köznyelvi változatokra (=a köznyelvek nyelvjárási színezettel főleg vidéki városokban) tagolódik.
  2. A nyelv függőleges tagolódása a társadalmi rétegek, a műveltség, a társadalmi presztízs, a nemek, az életkor vagy a foglalkozások szerinti különbségeket jelenti (pl. diáknyelv, gyermeknyelv, szaknyelvek stb).

 

 1. nyugati
 2. dunántúli
 3. déli (dél-dunántúli+dél-alföldi)
 4. palóc
 5. tiszai
 6. északkeleti
 7. mezőségi
 8. székely
 9. csángó nyelvjárási régió.

Néhány jellemző:

 1. nyugati:

l-ezés, pl. millen (milyen),

szóvégi l kiesése körübellü (körülbelül)

hosszú mgh. helyett rövid, pl. tüz, viz

 1. dunántúli

nyílt e: âmber (ember),

 1. déli (dél-dunántúli+dél-alföldi)

ö-zés főleg dél-alföldön: mögette (megette)

 1. palóc

rövid „á”- âlmâ (alma), nâgy (nagy).

megkülönbözteti a „ly” hangot a „j”-től: l(j)āny, fol(j)ó, l(j)uk, gól(j)â.

 1. tiszai

„í”-zés: – pl.: níz (néz), píz (pénz), fílsz (félsz).

 1. északkeleti

Az ó,ő,é helyén ou, öü, éi van (pl. vaut-vout, szeép-széip) Gyakran megrövidül az í, ó, ő hang (pl. víz, út, szür)

 1. mezőségi

O helyett a (pl. malam, szaba) Hosszú mgh helyett rövid a toldalékokban (pl. hazbol, mellöl)

 1. székely

a szófűzése, kifejezésmódja jellegzetes: megébredtem, „ha látom, őrülök megfelé”

 1. csángó (moldvai)

teljesen önállóan fejlődött. román jövevényszók, dzs-zés: dzsermek – gyermek, medzs – megy).Elbeszélő múlt: pl. mene, régmúl

t: ment vala.

A magyar nyelv egységesülése a XVIII. században kezdődött. Előtte csak nyelvjárások voltak. Ebben nagy szerepe volt a nyelvújításnak, az olvasni tudás terjedésének, a felvilágosodás korában megerősödő magyar nyelvi programoknak.

A mai magyar hivatalos nyelv (köznyelv) és irodalmi nyelv az északkeleti nyelvjárásból fejlődött ki (nem véletlen: Kazinczy itt élt!!! – Széphalom, akkor Bányácska).

Számos nyelvjárási szó került ekkor a magyar nyelvbe, és vált a mai magyar köznyelv részévé, pl: burgonya, barangol, betyár, inda, kamat, kandalló, modor, szikár, rimánkodik, kelengye

 

A nyelvjárások ma háttérbe szorulnak, a TV, rádió elterjedésével a kiejtési változatok szerepe egyre csökken. Sokan azonban igyekeznek megőrizni nyelvünknek ezeket az értékeit: pl. palóc nyelvjárásban beszél az egyik időjárás-jelentő az MTV1-en (v. Győzike), egy előadói versenyt egy népnyelven mesélő kisfiú nyert meg (de a magyar Népmesék sorozatban Szabó Gyula is dialektusban beszél), valamint nyelvtani tananyag a nyelvjárások tanulása.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük