Földrajz érettségi

Vulkanizmus és hegységképződés

Az aktív geológiai jelenségek (vulkánosság, földrengések, hegységképződés) leginkább a lemezhatárokhoz kapcsolódnak, a lemezbelsők viszonylag nyugodt területek.

Távolodó lemezhatáron a láva:

 • Nagy mélységből, az asztenoszférából származik,
 • fémes elegyrészekben gazdag,
 • a magma feszítő gázokban szegény, hőmérséklete magas, robbanás nélkül is könnyedén a felszínre juthat,
 • bazalt(-tufa) jellemzi,
 • az óceánok mélyén kibuggyanó bazaltos lávából keletkeznek a párnalávák,
 • a szárazfölön hígan folyós lávából enyhe lejtőjű pajzsvulkánok és lapos bazaltfennsíkok jönnek létre.

Közeledő lemezhatáron a láva:

 • Az alábukó lemez és a hátán utazó vízdús üledékek anyaga lefelé haladva megolvad. A kéreg áttörése közben szilícium-dioxidban gazdag kőzetek is beolvadnak a magmába. 
 • Szilícium-dioxidban gazdag.
 • Magas gáztartalma miatt robbanásokkal járnak és nemcsak lávaömlést, de törmelékszórást is eredményeznek.
 • andezit(-tufa), riolit(-tufa),
 • a sűrűbben folyó lávából meredekebb lejtőjű vulkáni kúpok épülnek.
 • A rétegvulkánok egymást követő lávaömlésből és törmelékszórásból épülnek fel (pl. Fuji, Etna).

A magma oldott gázokat is tartalmazó izzó kőzetváladék. Ha megreked a mélyben és kihűl, mélységi magmatizmusról, magmás ércképződésről beszélünk. Vulkánosság során a magma eléri a Föld felszínét. A felszínre kerülő magma a láva. Mindkét esetben magmás kőzetek keletkeznek, melyek minél több szilícium-dioxidot tartalmaznak, annál világosabbak. Mélységi magmás kőzetek; a gabbró, a diorit és a gránit. Vulkáni kiömlési kőzetek; a bazalt, az andezit és a riolit.

Vulkánok leginkább a Csendes-óceáni Tűzgyűrű, a Kelet-afrikai árokrendszer, az eurázsiai hegységképződési terület és az Atlanti-hátság környékén fordulnak elő.

A vulkáni működés szüneteiben, ill. a kitörések megszűnése után gőz- és gázszivárgások fordulhatnak elő. Ezeknek több típusa is van:

 • Fumarola: 200-900 °C, főleg vízgőzből álló kigőzölgések.
 • Szolfatára: 200-400 °C, kénvegyületeket tartalmazó kigőzölgések.
 • Mofetta: lehet száraz és nedves. A száraz, főleg szén-dioxidot kibocsátó mofetták hőmérséklete 20-30 °C, a gyógyászatban alkalmazzák. A nedves mofetták szénsavas vizet adnak.
 • Leglátványosabb formája a gejzír, az időszakos szökőhévforrás. Jelentős idegenforgalmi vonzereje van.

Mondhatjuk tehát, hogy a hegységek szerkezetét létrehozhatja vulkanizmus, emellett azonban fontos megemlíteni a gyűrődés és vetődés folyamatát.

Gyűrődés:

 • Bezáródó medencékben, mélytengeri árkokban fordul elő.
 • Redők jönnek létre, melyeknek részei a redőteknő és a redőboltozat. A redők típusai az erőhatás, tehát az oldalirányú nyomóerő nagyságától függően alakulnak ki.
 • Az erők hatására a ferde és fekvő redők elszakadhatnak eredeti aljzatuktól, és áttolódhatnak más rétegekre. Ekképpen jönnek létre az áttolt vagy takaró redők.

Vetődés:

 • Felszínhez közelebb eső zónákban, mélytengeri árkokban fordul elő.
 • Rögök jönnek létre: törési síkokkal határolt kőzettömeg, a törési sík felszíni vetülete a törésvonal. A vetődés a szomszédos rögök elmozdulása a vetősík mentén.
 • Lépcső, sasbérc, medence, árok.

Különböző típusú lemezek ütközésével eltérő kőzetanyagú hegységek jönnek létre.

Hegységrendszer: az egy hegységképződési időszak alatt képződött hegységek összessége.

Két óceáni lemez ütközésekor az idősebb, nagyobb sűrűségű bukik alá. Az alábukó lemez megolvadt anyagából andezit- és riolitvulkánok keletkeznek. A keletkező mélytengeri árokkal párhuzamosan vulkáni szigetív alakul ki, pl. Csendes-óceán nyugati részén.

Óceáni és szárazföldi lemez ütközésekor az óceáni bukik alá. A mélytengeri árok a kontinens pereméhez kötődik, benne nagy mennyiségű üledék halmozódik fel. A hegységek felépítésében jellemzőek az andezit- és riolitvulkánok, ill. alárendelten a gyűrt, üledékes kőzetek is.

Két szárazföldi ütközésekor nincs tartós alábukás, inkább csúszásra, rátolódásra kerülhet sor. A lemezek között az óceán bezáródik (térrövidülés), a felhalmozódott üledék felgyűrődik. A találkozási felületen hegylánc emelkedik ki, mely főleg üledékes kőzetekből áll. Gyakoriak a takaróredők, pl. Himalája.

A hegységeket csoportosíthatjuk magasságuk szerint: közép- és magashegységek. Szerkezetük szerint: vulkáni, gyűrt, rög és lánchegységek (egymással párhuzamos hegyvonulatokból és a közöttük lévő völgyekből állnak). 

Tipikus röghegységek az óidei gyűrthegységek lepusztulásával és vetődésével létrejött Kaledóniai- és Variszkuszi-hegységrendszer tagjai.

Gyűrthegységek az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszerhez tartozó hegységek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük