Nyelvtan érettségi

Dokumentumtípusok

Hagyományos és „nem hagyományos” dokumentumok

Különböző dokumentumtípusok jellemzői

Könyv részei, tartalmi és formai jegyei, azonosító adatai

Kézikönyvtár dokumentumai

Az elektronikus dokumentumok fajtái és előnyei

A könyvtárakban különböző információ hordozókkal találkozunk, ezeknek más és más információértéke lehet, melyeket az alábbi típusokba sorolhatjuk.

Az ismeretek forrásai és hordozói

Az ismereteket megőrző dokumentumok lehetnek:

 • Írásos

 • Képi

 • Audiovizuális

 • Elektronikus – Multimédia

Írásos ismerethordozók

 1. Nyomtatottak és kéziratosak is lehetnek

 1. Könyv, mint az alapvető könyvtári dokumentum

típusai:

 • gyermekkönyv,

 • ismeretközlő könyv,

 • szépirodalmi könyv,

 • tankönyv

Könyvek jellemzői

A könyv címoldala tartalmazza a szerző(ke)t, a címet, a kiadó nevét, a kiadás helyét és évét. A lektorok, a fordító, a szerkesztő és az illusztrátor neve a címlap hátoldalán (verzóján) szokott lenni. A könyvben az eligazodást a tartalomjegyzék, néha a név – és tárgymutató segíti. Általában a könyv végén találjuk a jegyzeteket; az ajánlott és felhasznált irodalom jegyzékét; a kolofont (záradék), vagyis a nyomtatásra vonatkozó adatokat és a mellékleteket. Néhány évtizede nemzetközi szabvány írja elő, hogy minden könyvnek legyen egy saját azonosítója: az ISBN – szám (International Standard Book Number), amely a könyvet kiadó országot és a kiadót is azonosítja (nemzetközileg használt kódszám). A sorozatoknak és az időszaki kiadványoknak ISSN – számuk van (International Standard Serial Number), nemzetközi szabványos időszaki kiadványazonosító szám.

 • Formai elemek

 • védőborító, kötéstábla, gerinc

 • könyvtest (védőlap, előzéklap, címlap: szerző, cím, kiadási adatok; verzó, oldalak, kolofon)

 • Tartalmi elemek

 • fülszöveg, bevezetés, előszó, utószó

 • tartalomjegyzék

 • fejezet

 • tábla, függelék, jegyzet, illusztráció, melléklet

 • irodalomjegyzék

 • mutató: tárgy-, név-, földrajzi név-, időrendi-

 • jegyzék: kép-, térkép

 1. Időszaki kiadványok

 • Napilapok

 • címoldal helyett fejléc

 • szerkesztőségi adatok keretben: kolofon

 • több hasábos tördelés

 • vezércikk

 • Hetilapok

 • általános

 • politikai

 • irodalmi

 • ismeretterjesztő

 • szórakoztató

 • Folyóiratok

 • szakfolyóirat

 • ismeretterjesztő

 • irodalmi

 • művészeti

 • szórakoztató

 • gyermek és ifjúsági lapok

 • tallózó folyóirat

 • referáló folyóiratok

 • Évkönyvek

 • egyesületek,

 • társaságok,

 • iskolák jelentethetik meg

 1. Kis és apró nyomtatványok

 • Meghívók, kiállítási anyagok, plakátok stb.

 1. Nem hagyományos dokumentumok, nem írott anyagok

Képi anyag (vizuális)

 • fénykép

 • grafika

 • mikrofilm

 • diafilm

 • némafilm

Hangzó anyag (audio v. auditív )

 • hanglemez

 • hangszalag

 • zenei cd

 • elektronikus sajtó, rádió

Kép és hang (audiovizuális)

 • hangosfilm

 • videofilm

 • DVD-film

Multimédia

 • Mágneslemez, háttértárolók

 • CD-ROM

 • DVD

 • Internet dokumentum

 • Elektronikus sajtó, TV

Az elektronikus dokumentumok fogalma

Előnyei

 • Elektronikus formában léteznek, bitekben

 • Változtatás nélkül kinyomtathatók

 • Példányszámuk nem előre meghatározott

 • Használatuknál nincsenek földrajzi korlátok

Hátrányai

 • Nehéz megállapítani a szerzőt, sőt a címet is

 • Nem tudjuk hányadik kiadás, mikor változtattak rajta

 • Azonosítási pont az URL, melyen nem biztos hogy később is elérhető, fontos: mentés

Kézikönyvtár

Mindazok a dokumentumok ide tartoznak, amelyek alkalmasak arra, hogy valamely tudományág, szakterület ismereteiről közvetlenül felhasználható adatot, illetve szakirodalmi információt nyújtsanak. A kézikönyvtárat rendszerint az olvasószolgálati tájékoztató térben, szabadpolcon tematikus rendezésben tárolják, és ezek a művek nem kölcsönözhetők. A kézikönyvtár állományát gondosan, tervszerűen kell fejleszteni, nemcsak a könyvtár saját szakterületén, hanem a határterületekre és az általános, összefoglaló művekre is kiterjesztve.

A legfontosabb kézikönyvek:

Lexikonok

 • ismeretek betűrendben

 • tömör szócikkek

 • Utalók, rövidítések használata

 • típusai:

     • általános pl. Magyar nagylexikon

     • szaklexikon pl. Biológiai lexikon

 • mérete szerint nagy-, közép- és kislexikon

Enciklopédiák

 • nagyobb egységben, összefüggéseiben dolgozza fel az ismeretanyagot

 • Tartalomjegyzék és mutatók használata nélkülözhetetlen a keresésben

 • Típusai:

általános és szak enciklopédia

Szótárak

Egynyelvű ~

  • értelmező

  • helyesírási

  • szinonima

  • kiejtési

  • történelmi

  • Etimológiai (eredet)

Többnyelvű ~

Mérete szerint: nagy-, kézi- v. zsebszótár

Egyéb kézikönyvek

 • adattárak (pl. statisztikai évkönyv)

 • fogalomtárak

 • atlaszok

 • Kronológiák

 • kézikönyvek

 • monográfiák (pl. Magyarország története)

 • Ki kicsodák, életrajzi lexikonok

 • bibliográfiák

 • önálló v. rejtett

 • általános v. szak

Közhasznú ismeretek tára
ma már a legfrissebb adattárak az interneten érhetők el

 • menetrend

 • térkép

 • telefonkönyv

 • szaknévsor

 • „kisokos”

Gyakorlati feladatok pl.

 • A tételhez kapcsolódó információk keresése különböző dokumentumokból, ill. adott dokumentum sajátosságainak bemutatása

 • Fekete Sándor sokat foglalkozott Petőfi munkásságával. Ki ő, mikor élt, nézzen utána a megfelelő dokumentumokban!

 • Készítsen szabályos hivatkozást a megtalált információhoz, jellemezze a dokumentumot!

 • A könyvtár számítógépes katalógusának használata, adott szempontok szerinti művek keresése, adatelemek kiválasztása, logikai műveletek használata

 • Petőfi Sándor verseit nagyon sokszor kiadták. Nézze meg hány különböző kiadású műve található meg könyvtárunkban, ill. milyen különböző dokumentumtípusokon szerezhetünk róla információt?

 • Petőfiről Fekete Sándor több művet is írt, ezek közül melyek találhatók meg könyvtárunkban? (Melyek nincsenek meg?) Van olyan amelyik egy népszerű sorozatnak a tagja, melyik sorozatról lehet szó?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük