Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Andragógiai alapismeretek

Andragógia: a felnőttek iskolai és iskolán kívüli nevelésének, oktatásának, képzésének történetét, cél- és feladatrendszerét, folyamatának törvényszerűségeit és sajátosságait, intézményeit, módszer és eszközrendszerét kutató tudomány. A szakirodalomban az andragógia kifejezést a gyakorlati felnőtt nevelői munka megnevezésére is használják.

A felnőttképzés speciális tanítási, oktatási módszereket igényel. Az élethosszig tartó tanulás kapcsán egyre nagyobb a számuk átképzésekben, ráképzésekben, munka melletti képzésben.

Felnőttség feltételei:

 • életkor: 18. életév betöltése, büntető felelősség, szavazati jog
 • biológiai és fizikai felnőttség: testnövekedés, nemi érés befejeződése
 • pszichikai felnőttség: stabil Én-tudat, intellektuális, érzelmi és magatartásbeli érettség, realitásérzék, döntéskészség, csalódástűrés
 • pszicho-szociális érettség: felelősségtudat, munkavállalói státusz, anyagi önállóság

Az életkori szakaszok jellemzőit tekintetbe kell venni:

 • 20-25 éves: társadalmi beilleszkedés, felnőtt szerep tanulása
 • 25-40 éves: kapcsolatrendszer állandósul, aktív életvezetés, egzisztencia-teremtés
 • 40-60 éves: konformizmus, stabilitásra törekvés
 • 60 év felett: nyugdíjas szerep tanulása, egzisztenciális visszalépés
 • 70 év felett: inaktivitás, múltba fordulás, az új befogadásának nehézségei

Felnőttek tanulási motivációi:

 • létfenntartás (hasznosság, anyagi érdek)
 • ranglétrán való előrehaladás (presztízs)
 • hasznos ismeretek
 • munkahelyi kényszer
 • megbecsülésre való törekvés
 • pihenés, felfrissülés

A kor előrehaladtával csökken a motivációezért fontos a tananyagok egymásra épülése, a korábban szerzett ismeretekre építés, gyakorlathoz közelítés

Alaptétel: „a felnőtt nem nagyra nőtt gyermek”

 • a tanuló számára egyértelműen kell meghatározni az elvárható követelményeket
 • a hangsúly a probléma megoldásán legyen, alkotó gondolkodásra törekvés a probléma megoldása során
 • tanulók aktív részvétele az új ismeretek elsajátításában
 • önálló tanulás előtérbe helyezése
 • tananyag összekapcsolása előzetes „hozott” ismeretekkel
 • tananyag elsajátításához szükséges források pontos meghatározása
 • igazodni kell a tanulók heterogén ismereteihez
 • alkalmat kell adni az önellenőrzésre
 • tanulási folyamat ütemezése

Előny: fegyelmezettség, felelősségtudat, szakmai és élettapasztalat, reális önértékelés

Hátrány: motiváció csökkenése, fáradtság, rossz tanulási szokások, beidegződések, más irányú elfoglaltság

Felnőttek oktatási, nevelési formái:

 • zárt rendszerű képzés: összefüggő, irányított folyamat, meghatározott terjedelmű tennivalókat és követelményeket fogalmaz meg, alkalmazkodik (?) a tanuló időbeosztásához, egyéni ütemezést tesz lehetővé. Lehet iskolarendszerű: nappali, esti, levelező; iskolarendszeren kívüli: tanfolyamos vagy távoktatásos
 • nyílt rendszerű: tartalma függ az érdeklődéstől, egyéni válogatás és tapasztalás eredménye

Konstruktivista tanulásfelfogás: „tanácsadás típusú” felnőttoktatási módszer, szakmai képzés, továbbképzés, pszichológiai tanácsadás.

Lényege: a tanulás életszerű, szituációfüggő, alkalmazásorientált legyen, célok és feladatok közötti logikai összefüggés felismerésének kifejlesztése, az egyén aktív tevékenysége, valóságos cselekvés, problémamegoldás. Tanuló és tanulási folyamat van a középpontban, öntevékeny tanulást kell segíteni, önálló munkavégzést, tanulást és motivációt erősíteni

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük