Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Elméleti nevelés

 • A nevelés: A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított tanulói tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő hatások révén alakul a tanuló értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását.
 • A nevelés célja és feladata:
 • Feladata:
 • fejlődés
 • fejlesztés
 • hatás
 • tervezés
 • irányítás
 • tevékenység
 • Célja: egyént életfeladatai megoldására képessé tegye
 • A nevelés fajtái:
 • Irányított: A nevelési folyamatot külső tényezők irányítják, a tanuló tevékenységének és magatartásának erős kontrollja, felülről történő orientálása, erőteljes szelektív hatás-rendszer, meghatározó a pedagógusszerep: hatékonyság klzás esetén demotiváló.
 • Szabad: A nevelési folyamatot nem külső tényezők irányítják, a pedagógus szolgáltató és nem szabályozó: magas motiváltsági szint, a nevelő orientáló hatásainak hiánya.
 • A nevelés módszerei:

Direkt nevelés: forrás a nevelő

Indirekt nevelés: forrás a gyerekek/tanulók közösségi tevékenységrendszere

 • Jutalmazás és büntetés:
 • Megfelelő/Nem megfelelő jutalmazás
 • Megfelelő/Nem megfelelő büntetés

 

Az érték és norma szerepe a nevelés folyamatában és viszonyai a nevelési céllal

 

 • Magatartásunkat értékek és normák határozzák meg
 • Érték = vélemény (mi a jó és mi a rossz)
  • Szükségletet elégít ki :
   • megbecsülés érzete
   • közösségben, személyben, alkotásban fordul elő 
  • Érték funkciói:
   • közösségfejlesztő funkció 
   • individuális funkció

 

 • Érték formái:
  • egyéni értékek
  • társadalmi értékek 
  • értékkategóriák

 

 • Értékközvetítő mechanizmusok:
  • utánzás (külső kényszer nélkül megy végbe)
  • azonosulás (külső hatások belsővé tétele)
  • minta, példa
 • Értékorientáció: 
  • sajátos attitűd,valamely érték előtérbe helyezése
 • Egységes értékrendszer: 
  • általános pedagógia követelmény
  • megvalósul a hatékony nevelés
 • Mai értékek:
  • hideg ész – anyagiak – szabadság – függetlenség – műveltség – emberi kapcsolatok
  • Az értékek változnak 
 • Norma = viselkedés szabályai
  • Olyan szabályt jelent, amit a csoporttagok hoznak és ők tartják be
  • Normánnak nevezhetünk minden, olyan írott vagy íratlan szabályt és folyamatot, ami befolyásolja a csoport fejlődését. 
  • Normák meghatározott funkciói:
   • csoport fenntartása
   • csoportcélok elérése
   • megfelelő viselkedés létrehozása
   • csoporthoz tartozás elősegítése
   • rend és fegyelem fenntartása

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük