Eredmény(ek) 61 mutatása
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A gyermeki fejlődés figyelemmel kísérésének területei

a) Szociális, érzelmi fejlettség mutatói (megfigyelésre javasolt képességek és az azokhoz kapcsolódó részképességek) – Érzelmi élet (alapvető érzelmi állapota, temperamentum, érzelmek kifejezése, mások érzelmeinek felismerése) – Akarat (akadályok leküzdése, szabálytudat, késleltetés, monotóniatűrés, kudarctűrés, feladattudat) – Szociális képességek: önismeret, énkép, önérvényesítés, szabályokhoz való viszony (önértékelés, önbizalom, önfegyelem, önérvényesítés, normákhoz-szabályokhoz való viszonyulás) – Kapcsolatai felnőttekkel, társakkal (kapcsolatteremtés …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A gyermek megismerésének lehetőségei, módszerei

A személyiség megismerésének elvi kérdései A nevelés a személyiségformálás folyamata. A nevelés során nem szabad szem elől téveszteni a gyermeki személyiség strukturális egységét. A személyiségre hatunk, így az maga egészében változik, reagál arra a hatásra. Ezért nagyon lényeges, hogy a gyermeki személyiséget minden oldalról, minél alaposabban megismerjük. A nevelési folyamat a gyakorlat szerves része a …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A fogyatékosság fogalma, kritériumai, területei (okok, tünetek)

 Fogyatékosságot okozó tényezők (kórtani szempontból)   – öröklött – szerzett (intrauterin – méhen belül                  perinatális – szülés körüli károsodás                  posztnatális – szülés utáni károsodás)   Veszélyeztető tényezők:   – fertőző betegségek: rubeola, bárányhimlő nikotin,  drog,  alkohol – fejlődési rendellenesség: szájüregben, csontos mellkas, szívfejlődési rendellenesség koraszülöttség balesetek: attól függ, hogy az agy melyik féltekéje sérül gyógyszerek, …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Pedagógia fogalma

Pedagógia = Neveléstudomány (de értelmezését tekintve a pedagógia szélesebb fogalmat takar)   A neveléstudomány az ember céltudatos alakításának tevékenységét tanulmányozza.  Vizsgálja a személyiség alakíthatóságának, fejleszthetőségének összefüggéseit, törvényszerűségeit.  Komplex tudomány, magában foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát (praxis).  A két dolog szoros kapcsolatban van, egyik oldal erősíti a másikat, a nevelés egységét értjük alatta.   Pedagógia …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA

 A nevelés módszerei: A nevelés céltudatos, minden gyermekre ható folyamatos személyiségfejlesztés, melynek során értékközvetítés és értékteremtés is megvalósul. A jól megválasztott, adekvát módszerek alkalmazása segíti a nevelési célok megvalósítását, míg helytelen alkalmazásuk gátolja ezeket, valamint negatív irányba fordíthatja a gyermek személyiségének kibontakozását. Hatásuk ezért nemcsak rövid, de hosszú távon is meghatározó. Nevelési módszerek azok az …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A nevelés feladat és eszközrendszere-a nevelés módszerei

-A nevelési módszer helye a nevelés feladat és eszközrendszerében A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett nevelési eszköznek szokás nevezni azokat az utakat, nevelési formákat (az oktatást és a szűkebb értelemben vett nevelést), amelyek révén a nevelés megvalósul. Ezzel a szóhasználattal mondhatjuk például azt, hogy az oktatás …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A motiváció rendszere

témakörök: motiváció rendszere  alapfogalmai motiváció elméletek emberi motiváció Vallerand az intrinsic motiváció Abraham Maslow szükséglethierarchia-elmélete Maslow piramis A motiváció szó a latin eredetű movere igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni. A motiváció meghatározza a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát. A motiváció alapfogalmai: Szükséglet: olyan hiány a szervezetben (pl. oxigénhiány, tápanyaghiány, folyadékhiány stb.), …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A korai gondozás fogalma, tartalma, intézményrendszere

Pedagógiai szakszolgálati tevékenység  (jelenleg ide rendelt tevékenység a koragyermekkori intervenció a köznevelés intézményrendszerében) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, tíz pedagógiai szakszolgálati tevékenységet sorol fel. Ezek országos hálózatát a 2013 februárjában életbe lépett 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (szakszolgálati rendelet) határozza meg.  A tíz pedagógiai szakszolgálati feladat a köznevelési törvény alapján: a) a …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Szociális tanulás folytatása

A szociális tanulásban az utánzás és az azonosulás (identifikáció) fontos szerepet tölt be. Ez a két mód különösen gyermekkorban hangsúlyos, a gyermek elsősorban általuk sajátít el cselekvéseket, ismereteket, készségeket. Utánzás Az utánzás a tanulás egy fajtája, melyben a megerősítés döntő szerepet játszik. Az utánzás segítségével tanulja meg a gyerek a viselkedési modell nyújtotta magatartásformákat, cselekvési …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A korai gondozás fogalma, tartalma, intézményrendszere

Korai gondozás / fejlesztés / intervenció A koragyermekkori intervenció (beavatkozás, közbelépés) legkorszerűbb definícióját megtaláljuk a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló, 15/2013. (II.26.) EMMI rendeletben: A korai fejlesztés feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció (megelőzés):  az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően  a gyermek fejlődésének elősegítése,  a család kompetenciáinak (hozzáértésének) erősítése,  a gyermek es a …