Eredmény(ek) 61 mutatása
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A szocializáció fogalma és színterei

  A társadalomban elfoglalt helyet és a hozzá tartozó társadalmi jellemzőket az egyén „örökli” és megtanulja; illetve örökli és megtanulja azoknak az eszközöknek a használatát, amelyekkel megtarthatja, illetve megváltoztathatja a társadalomi helyzetét. Ezt a társadalmi tanulást szocializációnak nevezzük.  A szocializáció az a folyamat, amelynek során az újszülött gyermekből a társas interakciók révén identitással rendelkező személy, …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Egészséges életmódra nevelés területei, megvalósítása

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése. Ennek keretében: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése,  a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése,  a gyermek egészségének védelme, baleset-megelőzés  a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása  egészséges környezet biztosítása  prevenció, korrekció (pl. gyógytorna)  Gondozás A gondozás két fő feladata: …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Az SNI tanulók oktatásának jogi feltételei, szabályozása

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a köznevelés kiemelt feladatának tekinti a sajátos nevelési igényű tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegítését. A törvényi szabályozás a pozitív diszkrimináció alapján kezeli a sajátos nevelési igényű tanulókat.  Az SNI tanulókat, gyermekeket ellátó intézmények:„… az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy …

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

Elméleti nevelés

A nevelés: A nevelés az a folyamat, amelyben a pedagógus által irányított tanulói tevékenységrendszer fejleszti az egyén képességeit, a fejlesztő hatások révén alakul a tanuló értékrendszere, személyisége, amelyek lehetővé teszik számára az egyéni és társadalmi feladatok megoldását. A nevelés célja és feladata: Feladata: fejlődés fejlesztés hatás tervezés irányítás tevékenység Célja: egyént életfeladatai megoldására képessé tegye …

Irodalom érettségi

SZENVEDÉS ÉS ÁLDOZATHOZATAL A BIBLIÁBAN ÉS A MOZIVÁSZNON

A Jézus Krisztusról szóló filmek mindig nagy visszhanggal kerültek a közönség elé. Elég, ha csak a Jézus Krisztus Szupersztárra gondolunk, mely a hippi-korszak szellemében interpretálta az Evangéliumot, de természetesen a Krisztus utolsó megkísértése mellett sem mehetünk el szó nélkül. Ebben a filmben Krisztust megtéveszti a Sátán és lesegíti a golgotai keresztről. A Megváltó mint ember …

Irodalom érettségi

ESTERHÁZY PÉTER: HASNYÁLMIRIGYNAPLÓ

Az 1970-es évektől fokozatosan csökkent a politikai nyomás. A korábban hallgató (vagy elhallgattatott) írók és költők megszólalhattak, publikálási lehetőséghez jutottak. Az új, fiatal írónemzedék is fellépett (Esterházy Péter, Nádas Péter) illetve a líra területén Tandori Dezső, Oravecz Imre, Petri György, Orbán Ottó. A 90-es évek jelentette az újabb nagy fordulatot, ezúttal a digitális eszközök terén. …

Irodalom érettségi

Batsányi János

A magyar felvilágosodás a 18. század utolsó harmadában jelent meg. Ennek a korszaknak négy jelentős és kiemelkedő költője volt Bessenyei György, Batsányi János, Baróti Szabó Dávid, Kazinczy Ferenc. Batsányi János 1763-ban született Tapolcán. Iskoláit Keszthelyen, Veszprémben, Sopronban és Pesten végezte. Jogot tanult. Később Batsányi, Kazinczy és Baróti megalapították az első szépirodalmi folyóiratot a Magyar Museumot …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertese a leltár, leltározás fogalmát, a leltár céljait, Legyen képes ismertetni a leltározás menetét, módjait, bizonylatait, a leltáreltérés lehetséges okait!

Információtartalom vázlata Árukészlet, Optimális készlet fogalma Készletnövekedések, készletcsökkenések Leltár, leltározás fogalma, fajtái lebonyolítása, bizonylatai   Árukészlet: Az az árumennyiség, amely a forgalom lebonyolításához szükséges. Optimális készlet: Akkora készletet kell tartani az üzletben, amely a forgalom zavartalan lebonyolítását teszi lehetővé. Lehetőleg a legnagyobb árbevétel és a legkisebb ráfordítással érjük ezt el. Az áruk felhalmozása megnöveli a …

Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a készletgazdálkodás jelentőségét, a készletszükségletet meghatározó tényezőket!

Infomációtartalom vázlata:  Készletek fogalma, készletgazdálkodás célja, Optimális készlet, kurrens, imkurrens, standard áruk, minimális, maximális, jelzőkészletszint meghatározása Az optimális készletnagyságot befolyásoló tényezők: A készletek azok olyan anyagi eszközök, amelyek 1 évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A készletek közé tartoznak az áruk, üzemanyagok nyomtatványok tisztitószerek alapanyagok. Az árukészlet a forgalom lebonyolítását biztosító áruállomány. A készletgazdálkodás …

Kereskedelmi ismeretek

 Ismertesse az áruk értékesítésre történő előkészítésének feladatait (áru kicsomagolása, előrecsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információkat, a fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó szabályokat!

Információtartalom vázlata: áru kicsomagolása, előrecsomagolása, termékcímke tartalma,  A fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó szabályok A ker.munka fő célja az áruk értékesítése, mely az áruforgalmi folyamat utolsó fázisa. A terméket szükséges felkészítenünk az értékesítésre,  az előkészület során különböző gépek eszközök egyszerűsítik gyorsítják a munkát. szeletelő daraboló daráló aprító fóliázó és hálózó gépek árazó és árumozgató eszközök Az …