Eredmény(ek) 188 mutatása
Történelem érettségi

Hogyan lesz Róma 7 domb városából világbirodalom központja.

Alapítása: i.e. 753 Összetétele 3 etnikum: Etruszk, Szabin, Latin Földrajzi elhelyezkedése: Appenini félsziget, Pó völgye Domborzat: völgyek, fennsíkok Fő folyója: Tevere A vagyoni gazdálkodás nemzettségek között és nemzettségen belül Társadalmi rétegek: – popolus romanus : polgári joggal rendelkezők – patríciusok : nemzettségi arisztokrácia, legnagyobb földbirtokkal rendelkezők – kliensek : nemzettségek lesűllyedő tagjai, befogadott idegenek (ez …

Történelem érettségi

Mutasd be az athéni demokrácia működését, elemezd Athén gazdasági, társadalmi viszonyait a klasszikus korban!

A fiatal görög demokrácia nagy próbatétele volt a perzsák elleni háború. A perzsák i.e.490-ben leigázták a kisázsiai ion városokat, s a további céljuk az volt, hogy az Égei-tenger szigeteit és a görög földet is meghódítsák. I.e.490-ben nagy hadsereg hajózott Athén ellen. Az Athéniek a perzsa harcmodort jól ismerő Miltiadész vezetésével Marathon mellett legyőzték a nagy …

Történelem érettségi

Hasonlítsd össze Athén és Spárta berendezkedését az Archaikus korban!

Az ókori Görögország a Balkán félsziget déli részén terült el. E terület felszíne is, tengerpartja is erősen tagolt. Ez az erősen tagolt felszín a politikai fejlődésre is hatott: egymástól független, kis politikai egységek, városállamok kialakulását segítette elő. Görögország területén sok városállam, polisz jött létre. A két legellentétesebben fejlődő, s a görög világ életében döntő szerepet …

Irodalom érettségi

Tóth Krisztina kortárs író, költő, műfordító

A Pixel című prózakötete 2011-ben jelent meg. Az alkotás 30, elsőre novellának tűnő írásból áll (a történetek külön-külön is értelmezhetők), a szövegek azonban számos szállal kapcsolódnak egymáshoz, és regényszerű „szövegtestté” állnak össze. Az alkotás regényszerűségét hangsúlyozza azzal, hogy a harminc egységet „fejezet”-nek nevezi. Az egyes fejezetek egy-egy emberi testrészt állítanak a középpontba (A kéz története, …

Nyelvtan érettségi

Területi nyelvváltozatok és a norma

A társadalmi nyelvváltozatok főbb különbségei 1. A nyelv tagolódásával a szociolingvisztika (társadalmi nyelvészet) tudományága foglakozik. A szociolingvisztika legfőbb kiindulópontja, hogy a nyelv és a társadalom szorosan összefügg, kölcsönhatásban van, egyik megváltozása a másik változását vonja maga után. Nyelvi hovatartozásunkat társadalmi hovatartozásunk szabja meg: anyanyelvünkkel egy nemzethez tartozunk, esetleg a magyar nyelvnek egy területi változatát használjuk …

Nyelvtan érettségi

Szövegtípusok a kommunikációs színtér szerint

A szöveg a nyelv legmagasabb szintű egysége. Formailag és tartalmilag is összefüggő, lezárt, egész megnyilatkozás. Terjedelme: egyetlen szó is lehet, de több ezer oldal is. Kritériuma az, hogy az adott szituációban kerek, egész, összefüggő és elegendő információt közöljön. Tehát ez is szöveg: A szövegeket különböző szempontok szerint osztályozzuk. résztvevők száma szerint: monologikus, dialogikus (párbeszédes) vagy …

Nyelvtan érettségi

A NEM NYELVI KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikáció: magyarul: közlésfolyamat. = Információ átadása, a feltétele, hogy az adó és a vevő között működik a visszajelzés. Pl.: a közlekedési tábla csak információt ad. De ha a tanórán egy tanár beszél visszajelzést kap abból, hogy milyen a testtartásom, arckifejezésem, írok-e vagy figyelek, vagy mást csinálok: tehát ez kommunikáció. A kommunikáció fajtái: Nyelvi (VERBÁLIS) kommunikáció: …

Emelt irodalom érettségi

Klasszikus versformák – Babits: Herceg, hátha megjön a tél is

I. A Nyugat és kora A XIX. század második felében az európai kultúrtörténettel addig nagyjából lépést tartó magyar irodalom fejlődése megállni látszott. Az ízlésvilág meghatározója Gyulai Pál és az általa képviselt konzervatív népnemzeti iskola volt. A költészeti ideálnak még mindig Petőfi és Arany számított, holott az európai irodalomban már más szelek fújtak. Az új költészeti …