Eredmény(ek) 58 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmények típusait és feladatait.

Átmeneti ellátási formák Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhelye kivételével – ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. Ebbe az intézményi körbe tartozik: ♦ az időskorúak gondozóháza, amely azoknak az időskorúaknak, valamint a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek biztosítanak ellátást, akik önmagukról betegségük miatt vagy más …

Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a magyarországi hajléktalan ellátó rendszert.

A hajléktalan ellátás intézményrendszere Magyarországon a hajléktalan ellátás három fajta intézménytípust takar, valamint számtalan ehhez kapcsolódó, valamint az intézményeken kívül álló szolgáltatásból áll. Pl. utcai szociális munka. A hajléktalanság okai lehetnek: ♦ munkásszállók megszűnése ♦ családi okok, pl. válás ♦ állami gondozott ♦ katasztrófa ♦ lakásmaffia Megkülönböztetünk: ♦ valódi (utcán élő) és ♦ potenciális hajléktalant …

Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a szociálpolitika időseket segítő intézményeit, szociális alap és szakosított ellátási formáit, ismertesse az intézmények szolgáltatásait.

28. Az alapellátások rendszere Alapellátás az idősellátásban Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható. Ennek hátterében az időskorúak számának és számarányának növekedése áll, ami egyrészt a születések számának csökkenésével, másrészt a várható élettartam növekedésével magyarázható. Bár hazánk demográfiai állapotjellemzői igen kedvezőtlenek, nem tartozunk a kirívóan öreg korösszetételű országok közé. Napjainkban, egész Európában valódi forradalmat élünk meg: …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A mai magyar demokrácia működése

A mai magyar demokrácia kialakulása, a rendszerváltás időszaka Az 1980-as évek végén, Kádár-korszak utolsó éveire, a Szovjetunió szétesése idején teljesen világossá vált, hogy Magyarországon is, a szocialista állam napjai meg vannak számlálva. 1988-ban egyre több fórumon kérdőjelezték meg az egypártrendszer létjogosultságát, és ezzel egy időben a már régóta működő ’underground’ csoportok (a rendszert ellenző, főleg …

Társadalomismeret érettségi Történelem érettségi

A fogyasztói társadalom által előidézett jelenkori ökológiai problémák és megoldási kísérletek

Bevezetés Már a hidegháború utolsó évtizedében jelentkeztek egy új globális problémának a körvonalai: az ökológiai válságé. A probléma a ’70-es évektől foglalkoztatja a tudósokat, politikusokat. Az utóbbi évtizedben több olyan nemzetközi konfliktus is volt, amely ráirányította a figyelmet a Föld ökológiai állapotára. Ilyen volt például Irak Kuvait elleni háborúja, majd 1991. január 15-én az USA …

Társadalomismeret érettségi

A gazdasági növekedés és a környezetkárosítás összefüggései, a károkozás leküzdésének módjai

A gazdasági növekedés jellemzői és általános következményei jellemzők technológiai kötöttség a technológia válik az uralkodó módszerré a szükségletek kielégítésére egyszerű, hatékony, sokrétű mire a hátrányai kiderültek, már elterjedt, beágyazódott, érdekek kötődnek hozzá pazarló fogyasztás a gazdasági fellendülés → tömegfogyasztás → emelkedő életszínvonal → pazarló fogyasztás rossz minőségű, rövid használatra készített, eldobható termékek lerövidül az idő, …

Társadalomismeret érettségi

A fenntartható fejlődés mint gazdasági, társadalmi, poiltikai cél. Hazai és nemzetközi együttműködések

A fenntartható fejlődés fogalma és jellemzői globális problémák túlnépesedés, szegénység, éhezés az élelmiszer-termelés lassulása, szennyezettsége az édesvízkészletek szűkössége, szennyezettsége a meg nem újuló természeti erőforrások kimerülése a környezetszennyező anyagok kibocsátásának növekedése → ezek a ’60-as évekig tartó gazdasáig nővekedést követő válság hatására bontakoztak ki a fenntartható fejlődés fogalma olyan fejlődés, ami kielégíti a jelen szükségeleteit …

Társadalomismeret érettségi

A női munkavállalás lehetőségei, egyéni és társadalmi problémái, következményei,

A nők helyzetének rövid történeti áttekintése — női emancipációs mozgalmak a nők helyzetének változása a nők helyzetét meghatározó legfőbb tényezők a biológiai különbségek → a történelem során mindkét nemnek más feladatok, felelősségek jutottak férfi: a család biztonságáért felelős nő: a hétköznapok nyugalmáért felelős a nemi szerepek változása a történelem során hagyományos társadalmak férfi: kenyérkereső nő: …

Társadalomismeret érettségi

A fogyasztói társadalom hatása és érvényességi köre

A fogyasztói társadalom fogalma és kialakulása a fogyasztói társadalom fogalma olyan társadalom, ahol (az egyre növekvő számú) javak és szolgáltatások fogyasztása az emberi élet társadalmilag elfogadott célja, valamint sokak személyes motivációja a társadalmi struktúrák, mechanizmusok jelentős része a fogyasztói viselkedésben, struktúrában nyilvánul meg jelenleg a gazdaságilag fejlett társadalmakra értendő a fogyasztói társadalom kialakulása a második …

Társadalomismeret érettségi

A kultúra és a globalizáció kapcsolata, előnyei és hátrányai

A kultúra és a globalizáció fogalma a kultúra fogalma olyan ismeretek, értékek, reflexek, viselkedési modellek, szokások és hiedelmek összessége, melyet az egyén az őt felnevelő közegben a szocializáció során elsajátít a globalizáció fogalma a gazdaságban, a társadalomban és a technikában végbemenő folyamatok világméretűvé válása a nyugati civilizációból ered kulcsa az integráció → a virtuális és …