Eredmény(ek) 238 mutatása
Biológia érettségi

Kiválasztás és egészségtana

A kiválasztás és az elválasztás A kiválasztás során a szervezetből az anyagcsere-folyamatokból származó bomlástermékeket (húgysav, karbamid) és felesleges anyagokat (víz, ion, gyógyszer) távolítjuk el, ezzel fenntartjuk a homeosztázist. Az elválasztást a különböző mirigyek végzik, amikor olyan anyagot termelnek és ürítenek ki, amit a szervezet később felhasznál. Ez alapján megkülönböztetünk külső és belső elválasztású mirigyeket. A …

Biológia érettségi

Légzés és egészségtana

A légzés jelentősége A légzőrendszer feladata a életfolyamatokhoz szükséges oxigén felvétele, a lebontó folyamatokból származó szén-dioxid leadása, a gázcsere és a légcsere lebonyolítása. A légzőrendszer részei A z orrüreg a felső légutak kezdeti szakasza. Az orrüregen keresztül történő légzés sokkal kedvezőbb, mert az itt található csillós hengerhám megtisztítja, a benne futó dús érhálózat felmelegíti, míg az …

Biológia érettségi

Táplálkozás és egészségtana

A táplálkozás jelentősége A táplálkozás fedezi az ember anyag- és energiakészletét. A felvett táplálék megemésztése után felszívja a tápanyagokat, majd kiüríti a salakanyagokat. A nagymolekulájú tápanyagok az emésztőenzomek hatására kisebb molekulákra bomlanak, hogy a szervezet fel tudja szívni. Tápanyag és táplálék A táplálék a tápanyag és a számunkra emészthetetlen anyagok (pl. cellulóz) összessége, továbbá kísérőanyagokat …

Biológia érettségi

Kültakaró és egészségtana

Az emberi kültakaró funkciói Kívülről határolja és több hatás ellen védi a szervezetet (hő, mechanikai, bakteriális). Az irhában található receptorok felfogják a külvilág ingereit. Részt vesz a kiválasztásban, ugyanis a bőrön keresztül távozik a vesék által kiválasztott anyagok 5-10 %-a. Szerepe van a hőszabályozásban: a verejtékezéssel, illetve az erek beszűkülésével-kitágulásával tartja fenn az állandó testhőt. …

Biológia érettségi

Genetikai kutatások jelentősége

A genetika a jellegek öröklődésével és változékonyságával foglalkozó biológiai tudományág. Fejlődése új lehetőségeket nyitott az emberiség számára. Ilyen terület például az orvostudomány, a mezőgazdaság. Fejlődése 2000. június 26-án befejeződött az emberi DNS nukleotidsorrendjének a megfejtése, ami hatalmas előrelépés volt a tudományban.(Nem egyenlő az emberi géntérképpel-gének egymástól való távolsága,crossing over gyakorisága.) Kiderült az is ,hogy az …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Rendi törekvések Magyarországon, a magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai a 17.-18. században

Előzmények: 15 éves háború (1591-1606) magyar é török végvári vonal mentén folytonossá váltak a portyázások  15 éves háború kirobbanása Száva menti Sziszek török lerohanása  I.Rudolf (1576-1608) háborúba lép a török ellen 1593: harcok kezdete, Pálffy Miklós vezetésével felszabadították a nógrádi várakat (Fülek, Drégely, Nógrád stb. 1595: Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem bekapcsolódik, Bethlen Gáborral …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás

Tudományos kutatás: A magyar őstörténet kutatásának 3 alappillére: nyelvészet (élő nyelvek és nyelvemlékek); régészet (tárgyi emlékek, antropológiai sajátosságok); írott források. Származás-elméletek: Eredetmítoszok: A Biblia alakjaiban keresték a magyarság eredetét: Noé fia, Hám az „ősapa”: Kézai Simon krónikájában (1285 k.) található az az eredetmonda, mely szerint a magyarok Hám egyik fiától, Nimródtól származnak. Nimród ikerfiai, Hunor …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

A román és gótikus építészet, a reneszánsz kultúra

Román kori művészet: Romanika = római (romain). Időbeli kiterjedése: XI-XIII. század. Franciaország, Németország, Itália területén alakult ki, innen terjedt el Anglia és Közép-Európa felé (Cseh-, Lengyel- és Magyarország). Stílusjegyek és példák az egyes művészeti ágakban: Építészet egyházi célra: püspöki székesegyházak, plébániatemplomok, kolostorok, erődtemplomok; világi célra: várak, lakóházak, városházak, őrtornyok, céhházak; stílusjegyek vaskos falak; félköríves boltívek; …

Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Művelődés és írásbeliség a középkorban

Az egyetem fogalma: Az egyetem (universitas) a tanárok és diákok testületét jelentette, akik (a céhekhez hasonlóan) kiváltságokkal (immunitásokkal) rendelkeztek. Az egyetemeken az állam tisztviselői nem járhattak el. Az egyetemi polgárok (tanárok és hallgatók) az egyetem vezetőinek, a rektornak a bírói hatalma alá tartoztak. Az egyetem maga alkotta meg szabályzatát is, és az ügyeket saját, választott …