Földrajz érettségi

Globális problémák: levegőszennyezés, globális felmelegedés

Globális problémáink közül az egyik legfontosabb a légszennyezés, illetve az ebből fakadó globális fölmelegedés. A légszennyező anyagok a földi légkörzés által a Föld minden területére eljutnak. A főbb szennyező anyagok: Szén-dioxid: elsősorban a fosszilis tüzelésű hőerőművekből kerül a levegőbe. Az erdők égetésénél is keletkezik, fokozza az üvegházhatást, ami által emelkedik a hőmérséklet. Szén-monoxid: legnagyobb mennyiségben …

Földrajz érettségi

Kína regionális egyenlőtlenségeinek bemutatása

A Kínai Népköztársaság 1949-ben jött létre, miután a Mao Ce-tung vezette baloldali erők a polgárháborúban legyőzték a Csang Kaj-sek vezette Kuomintangot. Utóbbiak Formoza szigetére menekültek, megalakítva Tajvant. Kínának ekkoriban mintegy 400 millió lakosa volt. Az ország az 1970-es évektől indult komoly fejlődésnek, 1978-ban szakított a Szovjetunióval. Ma 1,35 milliárd lakosa van, az állam a népességrobbanásba …

Földrajz érettségi

Az USA gazdasági körzetei

Az Amerikai Egyesült Államok a világgazdaság vezető szereplője. A XIX. század óta kisebb megszakításokkal gazdasági fejlődése folyamatos. Három fő gazdasági körzet van: északi, déli, nyugati. Észak: – Észak-atlanti partvidék: telepítő tényezők a bevándorlók szakképzett munkaereje, az Appalache-hegység zuhatagos folyói és széntelepei. Jelentős városai: Boston, Philadelphia, New York, Baltimore és a főváros, Washington. Az ország legsűrűbben …

Földrajz érettségi

A kőolaj szerepe az arab országok társadalmi-gazdasági életében

A kőolaj keresett és viszonylag ritka árucikk, teljes mértékben helyettesíteni a vegyiparban nem lehetséges. Az arab országok a múlt század 70-es éveiben ezt megpróbálták kihasználni politikai céljaik elérésének érdekében. Az ellenségnek tekintett Izraelt úgy próbálták nyugati szövetségeseitől elszakítani, hogy ultimátumot szabtak: mindaddig folyamatosan emelik a kőolaj hordónkénti árát, amíg a Nyugat nem szakít a zsidó …

Földrajz érettségi

A Mediterraneum országainak közös és egyedi vonásai (Spanyolo., Olaszo., Görögo.)

Mediterrán országoknak a Földközi-tenger partvidékén, azaz a Mediterraneum térségében fekvő országokat nevezzük, közülük a legjelentősebbek Spanyolország, Olaszország, illetve Görögország. Közös vonások: Mezőgazdaságuk az éghajlati adottságok miatt igen hasonló, így az országok egymás vetélytársai ezen termények piacán. A termeléshez szükséges földek nagy része kevés kézben, nagybirtokokban koncentrálódik, a többi pedig sok kisbirtokos között oszlik meg. Jellemző …

Földrajz érettségi

Svájc gazdasági jelentősége

Svájc Európa, sőt a világ egyik legfejlettebb, leggazdagabb állama. Gazdaságában a szolgáltató ágazat a meghatározó. Egész Európában itt a legmagasabb a külföldi munkavállalók aránya. Mezőgazdaság: Az állattenyésztés a meghatározó. A domborzati adottságok miatt elsősorban a télen istállókban, tavasztól őszig havasi legelőkön tartott szarvasmarhák tenyésztése jelentős, tejüket hasznosítják. A növénytermesztés a Mittelland (sic) nevű tájegységen jellemző …

Földrajz érettségi

A Benelux-államok gazdasági jellemzői

 A II. világháború után, 1947-ben Belgium, Hollandia és Luxemburg megkötötte a Benelux-szerződést, amely 1948. január 1-től lépett életbe. Az országok 1951-ben az Európai Szén-és Acélközösség, 1957-ben pedig az Európai Gazdasági Közösség alapító tagjai lettek. Az 1958-as hágai szerződéssel létrejött a Benelux Gazdasági Unió, amely garantálta az áru, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások szabad …

Földrajz érettségi

Az Európai Unió kialakulása, létrejöttének okai, bővülése, intézményei

Az EU több történelemtételhez is kapcsolódik, ezért itt csak vázlatot adok. – Az integráció összekapcsolódást, összefonódást jelent, különféle szintjei vannak. Az integráció okai: A II. világháború után megváltozott a gazdasági és politikai helyzet, megnőtt az USA és a Szovjetunió fölénye, az európai vezetők felismerték: a kis területű nemzetállamok külön-külön képtelenek felvenni a versenyt. Létrejött a …

Földrajz érettségi

A magyar nehézipar (vaskohászat, acélipar, gépgyártás) helyzete

A nehézipar ma válságban lévő iparág, mert túltermelés van belőle. Vaskohászat, acélgyártás: A vas-és acélgyártás nyersanyaga a vasérc, továbbá feldolgozásához szén szükséges, Magyarországon azonban egyik sem található meg kellő mennyiségben. 1945 után gyors ütemű iparosítás kezdődött a már korábban is jelentős iparral bíró észak-magyarországi, illetve a még fejletlen, ám a budapesti felvevőpiachoz közel fekvő dunapentelei …

Földrajz érettségi

A főváros településszerkezete, agglomerációs körzete, központi szerepkörének bemutatása

A főváros településszerkezete, agglomerációs körzete, központi szerepkörének bemutatása Hazánk fővárosa a Budai-hegység és a Pesti-síkság találkozásánál, a Duna két partján fekszik. Az üledékes kőzetekből felépülő, rögökre darabolódott Budai-hegység törésvonalai mentén (budai termális vonal) hévízforrások fakadnak, ezekre települtek Budapest híres gyógyfürdői. A Pesti-síkság felszínét homokból és kavicsból álló üledék fedi. A feltöltő szakaszjellegű Duna hordalékából több …